Aktuellt

Fortsatt svenskt deltagande i militära insatser i Irak och Afghanistan

Publicerad: 29 november 2018 klockan 11.35

Sverige ska även under 2019 delta i den militära utbildningsinsats som pågår i Irak. Det föreslår det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet. Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till att Sverige fortsatt deltar i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan under 2019.

Sedan juni 2015 har Sverige på beslut av riksdagen deltagit i den militära utbildningsinsats som pågår i norra Irak. Insatsen sker på irakisk inbjudan och genomförs inom ramen för den globala koalition som samarbetar för att bekämpa terrororganisationen Daesh. Det övergripande målet med Sveriges insats är att öka de irakiska försvarsstyrkornas förmåga att motverka hotet mot terrororganisationen.

Högst 70 ingår i styrka i Irak

I december 2017 utropade den irakiska regeringen seger över Daesh i Irak. Daesh har inte längre någon stadig kontroll över någon del av det irakiska territoriet och terroristnätverket har försvagats betydligt. Samtidigt bedömer regeringen att Daesh fortfarande är ett reellt hot mot Iraks stabilitet. Därför anser regeringen och det sammansatta försvars- och utrikesutskottet att den svenska styrkan i Irak även under 2019 ska bestå av uppemot 70 personer. Om situationen kräver ska det finnas möjlighet att tillföra en tillfällig förstärknings- och evakueringsstyrka på högst 150 personer.

Insatsen i Afghanistan förlängs under 2019

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår även att det svenska deltagandet i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats, RSM, i Afghanistan ska förlängas. Den svenska styrkan på plats ska bestå av högst 50 personer. Om situationen kräver ska det finnas möjlighet att tillföra en tillfällig förstärknings- och evakueringsstyrka på högst 150 personer. Syftet är att bistå de afghanska säkerhetsstyrkorna med utbildning och rådgivning för att stärka säkerhetsstyrkornas förmåga att självständigt hantera säkerheten i landet.

Mål och utvärdering för internationella insatser

Utskottet anser att det finns ett behov av att kontinuerligt se över målformuleringar för svenskt deltagande i internationella insatser, inklusive i de militära insatserna i Irak och i Afghanistan. För att Sverige ska kunna dra lärdomar av sitt deltagande i internationella insatser krävs fortlöpande utvärdering.

SD, L och V reserverar sig

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet håller inte med utskottsmajoriteten när det gäller insatsen i Afghanistan. De två partierna tycker inte att insatsen ska förlängas och säger därför nej till förslaget. Vänsterpartiet anser även att regeringen ska ta fram en vitbok om den samlade svenska insatsen i Afghanistan 2002–2019.

Vad gäller insatsen i Irak vill Sverigedemokraterna att det svenska deltagandet ska begränsas till att stötta Kurdistans regionala regering med att bekämpa Daesh. Liberalerna vill värna Kurdistans självbestämmanderätt.

Liberalerna vill även att riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med uppföljningsbara mål avseende båda insatserna.

Kontaktperson för media

Planerad dag för debatt och beslut

Tisdagen den 5 december. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets ledamöter

Dokument