Aktuellt

Riksdagsledamöter observerar presidentvalet i Georgien

Publicerad: 26 november 2018 klockan 16.07

Uppdaterad: 26 november 2018 klockan 16.17

Den 28 november hålls den andra valomgången av presidentvalet i Georgien. Den svenska riksdagsledamoten Margareta Cederfelt (M) deltar och leder även hela den internationella observationen för OSSE:s parlamentariska församling.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, är en sammanslutning för säkerhetspolitisk dialog och samverkar i Europa. Valobservationen i Georgien kommer att genomföras i samarbete med Europarådsdelegationen. Europarådsdelegationen arbetar för att skapa en gemensam värdegrund baserad på mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. En viktig uppgift för de båda organisationerna är att övervaka parlaments- och presidentval i olika länder.

I valobservationen den 28 november deltar parlamentariker från OSSE:s och Europarådets medlemsstater. Deras uppgift är att kontrollera att valet är öppet och att det genomförs på ett korrekt sätt, genom att vara på plats i utvalda delar av landet under valdagen. Parlamentarikerna kommer att observera valtillfället, förseglingen av röstsedlar och rösträkningen i olika vallokaler.

Från Sverige deltar följande riksdagsledamöter:

Margareta Cederfelt (M)

Presskonferens i Tbilisi den 29 november

Den 29 november kl. 14.30 hålls en presskonferens i Tbilisi där ett preliminärt uttalande om valet görs. Uttalandet publiceras på OSSE:s parlamentariska
församlings webbplats.

Kontaktperson för media

Fredrik Svensson, internationell senior rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon +46 73 096 64 67, e-post fredrik.svensson@riksdagen.se