Aktuellt

Öppet sammanträde om JO:s verksamhet

Publicerad: 20 november 2018 klockan 13.39

Konstitutionsutskottet håller den 22 november 2018 ett öppet sammanträde där justitieombudsmännen, JO, överlämnar sin ämbetsberättelse till riksdagen och redogör för sin verksamhet under verksamhetsåret 1 juli 2017–30 juni 2018.

Tid: Torsdagen den 22 november klockan 9:00–10:30
Plats: Skandiasalen, ingång från Mynttorget 1

Sammanträdet är öppet för allmänhet och media.

Webb-tv

Sammanträdet kan följas via riksdagens webb-tv.

Webb-tv

Kontaktperson för media

Tony Holmstedt, utskottsassistent konstitutionsutskottet Tel. 08-786 44 14 E-post: tony.holmstedt@riksdagen.se

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se.