Aktuellt

Nej till regeringsförslag om ändrade regler för att hålla utlänningar i förvar

Publicerad: 20 november 2018 klockan 15.51

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att ändra reglerna om förvar och uppsikt av utländska personer. Detta i huvudsak eftersom förslaget baserar sig på en gammal utredning.

Inom migrationsprocessen kan en utländsk person tas i förvar av olika anledningar. Det kan exempelvis handla om att personer som har fått ett utvisningsbeslut inte ska kunna hålla sig undan. Regeringen vill ändra nuvarande regler så att de blir tydligare och mer rättssäkra.

Vill ändra och förbättra reglerna

Regeringens förslag innebär bland annat att en domstol alltid ska pröva om en utländsk person ska få hållas i förvar längre än två veckor. Det ska också bli tydligare vilken myndighet som i olika situationer ska besluta om att ta eller hålla kvar personen i förvar eller besluta att personen ska ställas under uppsikt. Dessutom ska en utländsk person som är misstänkt för brott med fängelse i straffskalan inte kunna avvisas eller utvisas i den administrativa processen när en förundersökning har inletts, om inte en åklagare lägger ned förundersökningen.

Bättre med nytt helhetsgrepp

Socialförsäkringsutskottet konstaterar att regeringens lagförslag baserar sig på en sju år gammal utredning. Sedan dess har såväl migrationen till Sverige som migrationspolitiken genomgått stora förändringar, vilket utredningen inte har kunnat ta hänsyn till. Utskottet anser att det är en stor brist. Att utlänningar kan tas i förvar under vissa förutsättningar är enligt utskottet en åtgärd för att få återvändandet att fungera. Sverige riskerar att få omfattande skuggsamhällen om inte avvisnings- och utvisningsbeslut kan verkställas.

Enligt utskottet är det också nödvändigt att ta ett helhetsgrepp om regelverket, och lagförslagen tar sikte enbart på vissa delar av reglerna. Risken är annars stor att den nya lagstiftningen inte kommer att fungera fullt ut. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag.

Det innebär att utskottet säger ja till motionsyrkanden från M, SD och KD.

Reservationer mot förslaget

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot utskottets förslag. Partierna delar regeringens uppfattning att det finns ett tydligt behov av att ändra och förbättra regelverket och tycker att regeringens förslag är väl avvägt.

Sverigedemokraterna står bakom utskottets förslag men vill dessutom att regeringen inom en snar framtid återkommer med ett nytt förslag som är bättre berett än det nuvarande och som omfattar de förslag som partiet för fram.

Kontaktperson för media

Sven Bergqvist, föredragande socialförsäkringsutskottet, telefon 08-786 53 23, e-post sven.bergqvist@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 28 november. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialförsäkringsutskottets ledamöter

Dokument

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU10 Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar (publiceras den 23 november)