Aktuellt

Utländska barnäktenskap ska inte erkännas i Sverige

Publicerad: 13 november 2018 klockan 14.53

Regeringen föreslår att reglerna kring utländska barnäktenskap ska skärpas. Lagändringarna innebär att utländska barnäktenskap som huvudregel inte ska erkännas i Sverige. Syftet med de skärpta reglerna är att säkerställa att alla som befinner sig i Sverige skyddas mot barnäktenskap. Ett enigt civilutskott föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

I Sverige får den som är under 18 år inte gifta sig. Men personer som flyttat till Sverige och ingått äktenskap utomlands har i stor utsträckning undantagits från förbudet mot barnäktenskap. Om personerna saknade anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks har äktenskapet i princip erkänts här.

Regeringens förslag innebär att utländska barnäktenskap som huvudregel inte ska erkännas i Sverige. Förbudet ska gälla oavsett vilken anknytning till Sverige som personerna hade när äktenskapet ingicks, eller hur gamla de är när frågan prövas av en myndighet. Om minst en av personerna fortfarande är ett barn vid prövningen ska det aldrig gå att göra undantag från förbudet. När personerna uppnått vuxen ålder får de själva aktivt välja om de vill ingå äktenskap eller inte.

Alla som befinner sig i Sverige får samma skydd

Civilutskottet håller med regeringen om att barnäktenskap är en skadlig sedvänja och anser att det är av stor vikt att alla som befinner sig i Sverige har samma rättsliga skydd mot sådana äktenskap. Civilutskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Kontaktperson för media

Miriam Kantor, föredragande på civilutskottet. Telefon: 08-786 66 44, e-post: miriam.kantor@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 21 november

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU4 Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap  (Publiceras den 15 november)