Aktuellt

Riksdagsledamöter utsågs till president och vice-president för Nordiska rådet

Publicerad: 1 november 2018 klockan 15.17

Sverige tar över ordförandeskapet för Nordiska rådet 2019. Vid rådets session i Oslo utsågs Jessica Polfjärd (M) till president för det kommande året. Hon är ordförande i den svenska delegationen till Nordiska rådet. Delegationens vice ordförande Gunilla Carlsson (S) utsågs till vice president.

Gunilla Carlsson (S) och Jessica Polfjärd (M) med varsin blombukett.

Gunilla Carlsson (S), till vänster, och Jessica Polfjärd (M) efter utnämningen till vice president och president för Nordiska rådet 2019. Foto: Riksdagsförvaltningen

Nordiska rådets session ägde rum i Oslo den 30 oktober – 1 november. I samband med sessionens avslutning tackade Jessica Polfjärd för förtroendet och presenterade det svenska ordförandeskapsprogrammet "Norden var dag – demokrati och folklig förankring". I programmet lyfts demokratins betydelse i Norden fram, med betoning på fyra områden: jämställdhet, digitalisering, gränshinder och klimat.

– Svenska delegationens ordförandeskapsprogram för 2019 lyfter fram betydelsen av demokrati i Norden och det breda folkliga samarbetet genom att sätta fokus på dagsaktuella frågor där ländernas samarbete ger mer än om vi agerar varje land för sig, vilket ger nordisk nytta. För att uppnå kontinuitet och relevans i det nordiska samarbetet vill svenska ordförandeskapet bygga vidare på tidigare ordförandeskapsprogram och fortsatt diskutera de frågor som är dagsaktuella, sade Jessica Polfjärd (M).

Sverige tar formellt över ordförandeskapet den 1 januari 2019. Nordiska rådets höstsession 2019 äger rum i Stockholm den 29 – 31 oktober.

Kontaktperson för media

Lena Eklöf, internationell senior rådgivare, tel: 070-993 47 82, e-post: lena.eklof@riksdagen.se