Aktuellt

Förste vice talman representerade riksdagen

Publicerad: 1 november 2018 klockan 15.37

Förste vice talman Åsa Lindestam (S) representerade Sveriges riksdag vid ett möte för de nordiska parlamentens talmän den 30 oktober. Mötet ägde rum under Nordiska rådets höstsession i Oslo.

Storbritanniens premiärminister Theresa May talar i Stortingets plenisal under Nordiska rådets session.

Under Nordiska rådets session i Stortinget talade Storbritanniens premiärminister Theresa May till församlingen. Foto: Stortinget

De nordiska talmännen diskuterade frågan om  tillit i de nordiska samhällena och utbytte erfarenheter om hur politiker och de politiska institutionerna kan hantera gemensamma utmaningar om att både skapa och behålla tillit exempelvis till samhällets institutioner. Talmännen utbytte även information om aktuella frågor i respektive parlament.

Nordiska rådets höstsession ägde rum mellan den 30 oktober och den 1 november och här möts nordiska parlamentariker, statsministrar och fackministrar. Från riksdagen deltog över 20 parlamentariker. Årets session var den 70:e i ordningen och behandlade bland annat frågor som hot mot demokratin, ett förstärkt nordiskt samarbete kring cyberförsvar samt den fria rörligheten i Norden.

Sverige kommer att överta ordförandeskapet för Nordiska rådet 2019. Inför 2019 har också Jessica Polfjärd (M) valts till president och Gunilla Carlsson (S) till vice president för det Nordiska rådet.