Aktuellt

Socialtjänstens yttranden i förundersökningar bör hålla hög kvalitet

Publicerad: 8 mars 2018 klockan 10.27

Regeringen bör utföra åtgärder för att se till att socialtjänstens yttranden om unga personer som misstänks för brott håller en hög kvalitet. Dessutom borde regeringen utreda om det finns ett behov av att socialtjänsten oftare närvarar vid inledande förhör med unga. Det tycker socialutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen, i två tillkännagivanden, att arbeta med det.

Innan en åklagare tar beslut om att väcka åtal mot en person under 18 år lämnar socialtjänsten som huvudregel ett yttrande som baseras på en social utredning av personen. Det är ett viktigt beslutsunderlag för både åklagaren och tingsrätten. Enligt en uppföljning som justitieutskottet har gjort har det visat sig att socialtjänsten i flera fall inte har lämnat yttrandet i tid och det har inte hållit tillräckligt hög kvalitet. Det tycker socialutskottet är mycket allvarligt och föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen, i ett tillkännagivande, att utföra åtgärder för att säkerställa att socialtjänstens yttranden håller en hög kvalitet.

Förslaget om tillkännagivande kommer från en motion från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår att riksdagen säger nej till förslaget om tillkännagivande. Anledningen till det är att de anser att regeringens pågående arbete inom området är tillräcklig.

Socialtjänsten borde närvara oftare vid förhör

När en person under 18 år misstänks för brott som kan ge fängelse ska en person från socialtjänsten vara med vid förhör med den unga personen. Det gäller under förutsättning att det är möjligt och att det inte påverkar utredningen. I justitieutskottets uppföljning har det visat sig att socialtjänsten inte alltid har kunnat medverka vid dessa förhör. Socialutskottet menar att det finns större möjligheter till en snabbare utredning om den ungas levnadsomständigheter om socialtjänsten medverkar. Därför föreslår utskottet att riksdagen uppmanar regeringen att utreda behovet av en ökad närvaro av socialtjänsten vid inledande förhör med unga.

Förslaget om tillkännagivande kommer från en motion från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Det finns inga reservationer mot förslaget.

Kontaktpersoner för media

Elin Häggqvist, föredragande socialutskottet, telefon 08-786 50 90, e-post elin.haggqvist@riksdagen.se

Cecilia Persson, föredragande socialutskottet, telefon 08-786 43 67, e-post cecilia.persson@riksdagen.se 

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 21 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU13 Socialtjänstfrågor
(publiceras 16 mars)