Aktuellt

ISP bör få ange inriktningen för signalspaning

Publicerad: 8 mars 2018 klockan 11.36

Regeringen bör se över möjligheten att ge Inspektionen för strategiska produkter (ISP) rätt att ange inriktningen för signalspaning som utförs av Försvarets radioanstalt (FRA). Det anser försvarsutskottet, som vill att riksdagen riktar ett så kallat tillkännagivande om detta till regeringen. V reserverar sig och anser inte att ett tillkännagivande behövs.

Signalspaning får i dag ske efter inriktningsbeslut av regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten, Säpo och Nationella operativa avdelningen (Noa) i Polismyndigheten. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har inte denna möjlighet.

Signalspaning får utföras för att kartlägga utvecklingen och spridningen av massförstörelsevapen, krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Det är områden som ISP har ansvar för. Men ISP har inte rätt att ange inriktningen för signalspaning från FRA för att uppnå detta.

Försvarsutskottet anser att det kan betyda att den myndighet som ska följa upp frågor om bland annat spridning av massförstörelsevapen inte har möjlighet att lösa sin uppgift på ett bra sätt. Utskottet anser därför att regeringen bör se över möjligheten att ge ISP rätt att besluta om inriktningen för signalspaning av FRA och att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om detta.

Försvarsutskottets förslag till tillkännagivande kommer från en motion från Moderaterna. Utskottets ställningstagande gjordes när utskottet behandlade en skrivelse från regeringen om Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Utskottet föreslog samtidigt att skrivelsen läggs till handlingarna, det vill säga att ärendet avslutas.

V reserverar sig

Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget till tillkännagivande. Partiet anser inte att det finns någon anledning att vidta åtgärder för att fler myndigheter ska få ange inriktningen för signalspaning.

Kontaktpersoner för media

Robert Ihrfors, föredragande Försvarsutskottet, telefon 08-786 53 41, e-post robert.ihrfors@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 14 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Försvarsutskottets ledamöter

Dokument

Försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (publiceras 9 mars)