Aktuellt

450 år av riksdagsarbete har digitaliserats

Publicerad: 7 mars 2018 klockan 11.55

Protokoll från 1919 har digitaliserats och resultatet visas på en pekplatta. Bakom pekplattan ligger tre böcker med riksdagsprotokoll från 1919.

Foto: Riksdagsförvaltningen

Riksdagsförvaltningen har digitaliserat dokument från 450 år av riksdagsarbete. Tillsammans med Kungliga biblioteket (KB) har materialet gjorts tillgängligt och sökbart på nätet.

Riksdagsdokumenten som har digitaliserats sträcker sig från Gustav Vasas tid på 1500-talet fram till införandet av enkammarriksdagen 1971.

– Det vi lanserar nu är handlingar från ståndsriksdagen och tvåkammarriksdagen. Handlingarna från tvåkammarriksdagen är det mest omfattande materialet med 2,6 miljoner sidor. Motsvarande siffra för ståndsriksdagen är cirka 600 000, säger Lotta Åberg Brorsson, bibliotekarie vid Riksdagsbiblioteket, och en av dem som arbetat med digitaliseringen.

Historiska handlingar av olika slag

Det är tre typer av historiska handlingar som har publicerats:

  • Riksdagsakter är handlingar från tidiga riksdagar och riksdagsliknande möten. De finns från åren 1521–1617 och 1719–1800.
  • Dokument från ståndsriksdagen, det vill säga riksdagen som bestod av de fyra stånden adel, präster, borgare och bönder. Det här materialet är från 1627–1866.
  • Handlingar från tvåkammarriksdagen som fanns under åren 1867–1970.

Sökbart i Libris och via riksdagstryck.kb.se

Varje sida har fotograferats och bearbetats för att bli tillgänglig och sökbar. Handlingarna finns som PDF- och XML-dokument. Det finns också möjlighet att ladda ned större mängder material som så kallade dataset för egen bearbetning och analys. Sidorna är sökbara i den nationella bibliotekskatalogen Libris samt går att ta del av på webbplatsen riksdagstryck.kb.se.

Handlingarna från tvåkammarriksdagen 1867–1970 finns också sökbara på riksdagens webbplats, på samma sätt som riksdagshandlingar av senare datum. På riksdagen.se är det just nu möjligt att filtrera och söka på titel. Men sökfunktionen håller på att utvecklas och inom några veckor blir det även möjligt att söka på innehållet i respektive handling.

Dokumenten är en viktig källa

Äldre dokument är en viktig källa för att se hur politiken har utvecklats och vilka frågor som funnits på riksdagens dagordning under olika tider. Även förarbeten till hundratals lagar som fortfarande gäller finns bland de digitaliserade dokumenten. Det går att se hur demokratin har utvecklats och följa välfärdens framväxt i materialet.

Att dokumenten nu blir tillgängliga på nätet i digitalt format är efterfrågat bland exempelvis forskare, journalister, jurister och politiker. Även personer som ägnar sig åt släktforskning kan ha stor nytta av materialet.

Arbetet fortsätter för att ha kompletta samlingar

Riksdagsförvaltningen har tidigare digitaliserat en stor del av enkammarriksdagens material (1971–1990). Men det historiska materialet är inte helt komplett och nu fortsätter arbetet med att fylla i luckorna där det saknas dokument.

Kontaktpersoner

Mer information