Aktuellt

Öppen utfrågning om trygghet och studiero i skolan

Publicerad: 5 mars 2018 klockan 09.18

Torsdagen den 8 mars håller utbildningsutskottet en öppen utfrågning om trygghet och studiero i skolan. I utfrågningen deltar representanter från Utbildningsdepartementet, Skolverket, Skolinspektionen, skolor och forskare.

Tid: Klockan 9 – 12
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Utfrågningen är öppen för media och allmänhet. Den går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

Program

09.00 Inledning av utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren (S)

09.05 Utbildningsdepartementet Helene Öberg, statssekreterare

09.10 Skolverket:

 • Helena Elwin, enhetschef, enheten för allmän didaktik
 • Pernilla Sundström, undervisningsråd, enheten för allmän didaktik
 • Helena Vita, undervisningsråd, enheten för allmän didaktik

09.25 Skolinspektionen:

 • Jesper Antelius, enhetschef, analysenheten

09.45 Paneldebatt: Professionen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om hur vi ska skapa trygghet och studiero i skolan?

 • Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande, Lärarförbundet
 • Matz Nilsson, förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund
 • Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund
 • Ebba Östlin, ledamot av SKL:s beredning för utbildningsfrågor
 • Moderator: Lena Hallengren

10.15 Paneldebatt: Hur ska vi skapa trygghet och studiero i skolan – elevperspektivet?

 • Erik Nordlund, ordförande, Sveriges elevråd
 • Jakob Amnér, förbundsordförande, Sveriges elevråd–Svea
 • Jakob Flärdh Aspegren, chef forskning & utveckling, Friends
 • Disa Horner, metoo-uppropet #tystiklassen
 • Moderator: Christer Nylander

10.55 Vad säger forskningen? (10 min per talare)

 • Jan Håkansson, universitetslektor, Linnéuniversitetet
 • Marcus Samuelsson, docent, Högskolan Väst

11.15 De goda exemplen: Så har vi skapat trygghet och studiero i vår grundskola! (ca 7 min per talare)

 • Jan Dahlin, Chief Operations Officer, Internationella Engelska skolan
 • Annelie van Lunteren, rektor, Rosengårdsskolan, Malmö
 • Magdalena Norin, rektor, Järvenskolan Tallås, Katrineholm

11.35 Frågor från ledamöterna

11.55 Avslutning av utskottets vice ordförande Christer Nylander (L)

Övriga inbjudna att svara på ledamöternas frågor

Barn- och elevombudet, Barnombudsmannen, Brottsförebyggande rådet, Diskrimineringsombudsmannen, Idéburna skolors riksförbund, Friskolornas riksförbund, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Webb-tv

Seminariet kan följas via riksdagens webb-tv.

Webb-tv: Öppen utfrågning om trygghet och studiero i skolan

Kontaktperson för media

Jonas Brynhildsen, utskottshandläggare, telefon 08-786 66 26, e-post jonas.brynhildsen@riksdagen.se

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se