Aktuellt

KU vill ha tydligare roll för kommunerna i det brottsförebyggande arbetet

Publicerad: 28 mars 2018 klockan 14.35

Riksdagen bör uppmana regeringen att förtydliga kommunernas roll i det brottsförebyggande arbetet. Det anser konstitutionsutskottet, som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, om detta till regeringen.

Brottsförebyggande arbete behöver vara långsiktigt och förankrat lokalt, där arbetet utförs. Därför har kommunerna enligt konstitutionsutskottet (KU) en nyckelroll i det brottsförebyggande arbetet. I dag har kommunerna ett uttryckligt ansvar för unga och stöd till brottsoffer. Däremot råder det olika uppfattningar om hur långt kommunernas ansvar går för de brottsförebyggande insatserna i stort.

Samarbete mellan polisen och kommunerna

För att skapa trygghet lokalt måste kommunerna och polisen samarbeta. KU anser därför att lagen behöver ändras så att kommunerna får en uttalad uppgift att arbeta brottsförebyggande. Polisens arbete med till exempel lokala överenskommelser om samverkan och medborgarlöften bör kompletteras med att kommunernas roll i det brottsförebyggande arbetet blir tydligare. KU föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, om detta till regeringen.

KU:s förslag till tillkännagivande kommer från förslag i motioner från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Ställningstagandet gjordes när utskottet behandlade motioner om kommunala och regionala frågor från allmänna motionstiden 2016 och 2017. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Kontaktperson för media

Elizabeth Lindell, föredragande konstitutionsutskottet, telefon 08-786 53 51, e-post elizabeth.lindell@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Onsdagen den 11 april.

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU33 Kommunala och regionala frågor (publiceras 4 april)