Aktuellt

Fler unga borde komma i kontakt med kultur i skolan

Publicerad: 27 mars 2018 klockan 12.47

Regeringen borde vidareutveckla satsningen Skapande skola så att fler barn och unga kommer i kontakt med kultur. Det tycker kulturutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om det.

Satsningen Skapande skola startade 2008 med syfte att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet och nå fler barn än de som redan är kulturellt aktiva på fritiden. De grund- och förskolor som vill kan ansöka om ett bidrag för Skapande skola.

Skapande skola borde utvecklas

Utvärderingar av satsningen visar att Skapande skola når många elever och utskottet tycker att det är mycket positivt att barn och unga kommer i kontakt med kultur. Det är speciellt viktigt för elever som inte går på kommunala kulturskolor eller inte kommer från kulturintresserade hem. Utskottet ser dock att det finns saker som behöver utvecklas inom ramen för Skapande skola. Till exempel att mindre kommuner inte söker bidraget i samma utsträckning som större kommuner och att det är färre friskolor än kommunala skolor som söker. Orsaken till att det är så borde analyseras för att se hur satsningen kan nå fler. Därför föreslår utskottet att riksdagen uppmanar regeringen att vidareutveckla Skapande skola.

Förslaget om tillkännagivande kommer från motioner från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

S och MP reserverar sig

Socialdemokraterna och Miljöpartiet säger nej till förslaget, i en reservation. De tycker att det redan görs tillräckligt med insatser inom ramen för Skapande skola.

Kontaktperson för media

Cecilia Lekberg Sommerholt, föredragande kulturutskottet, telefon 08-786 42 43, e-post cecilia.lekberg.sommerholt@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 11 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Kulturutskottets ledamöter

Dokument

Kulturutskottets betänkande 2017/18:KrU6 Kultur och fritid för barn och unga (publiceras den 4 april)