Aktuellt

Handläggningstiderna för arbetstillstånd borde kortas

Publicerad: 22 mars 2018 klockan 13.35

Regeringen borde arbeta för att förkorta Migrationsverkets handläggningstider för arbetstillstånd genom att bland annat utöka möjligheterna till digital hantering. Det tycker Socialförsäkringsutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om det.

Under 2017 var den genomsnittliga handläggningstiden för arbetstillstånd hos Migrationsverket 141 dagar. Utskottet tycker inte att det är rimligt att handläggningstiderna ska vara så långa och ser att det kan vara till nackdel både för den arbetssökande, för svenska företag och för ekonomin och tillväxten. Företag som behöver rekrytera har ofta ett behov av en snabbare rekryteringsprocess. Därför föreslår utskottet att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma till riksdagen med ett förslag om att förkorta handläggningstiderna och utöka den digitala hanteringen hos Migrationsverket.

Missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring bör motverkas

Arbetskraftsinvandringen till Sverige ligger på en hög nivå, något som utskottet tycker är positivt. Det bidrar, enligt utskottet, bland annat till att stärka den svenska ekonomin. Därför är det också viktigt att Sverige har ett generöst system för arbetskraftsinvandring som inte missbrukas med till exempel dåliga villkor, falska anställningar och handel med anställningsavtal. All form av missbruk borde motverkas. Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att ge i uppdrag till Migrationsverket att förstärka arbetet mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.

Förslagen om tillkännagivanden kommer från motioner av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Socialdemokraterna och Miljöpartiet säger nej till förslagen. Anledningen till det är bland annat att regeringen redan arbetar med frågorna.

Kontaktperson för media

Sven Bergqvist, föredragande socialförsäkringsutskottet, telefon 08-786 53 23, e-post sven.bergqvist@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 28 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialförsäkringsutskottets ledamöter

Dokument

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU17 Arbetskraftsinvandring (publiceras den 23 mars)