Aktuellt

Unga gängkriminella bör få bättre anpassade frivårdsinsatser

Publicerad: 15 mars 2018 klockan 09.46

Regeringen bör arbeta för att unga gängkriminella ska få möjlighet till bättre anpassade frivårdsinsatser för att förebygga återfall i brott. Det tycker justitieutskottet, som vill att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att arbeta med det.

En av Kriminalvårdens utmaningar i dag är att förhålla sig till gängbildningar som finns i socialt utsatta områden. De personer som kommer till Kriminalvården från de områdena har ofta en bakgrund med grov kriminalitet, tidig kriminell debut och en hög risk för återfall i brott. Det återfallsförebyggande arbete som pågår just nu ser utskottet positivt på. Men utskottet ser också ett behov av att unga gängkriminella får möjlighet till frivårdsinsatser som är anpassade till deras behov och problem med syfte att minska risken för återfall i brott. Därför föreslår utskottet att riksdagen uppmanar regeringen, i ett tillkännagivande, att arbeta med det.

Utredning om återfallsförebyggande arbete bör tillsättas

I juni 2014 startade dåvarande regeringen en utredning om återfallsförebyggande arbete, den lades ned av nuvarande regering i januari 2015. Eftersom statistiken visar att det fortfarande är många som återfaller i kriminalitet efter att de avtjänat sitt straff anser utskottet att det finns behov av en ny utredning. Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att tillsätta en utredning med motsvarande uppdrag som den nedlagda utredningen. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till förslaget, i en reservation.

Kontroll av intagnas post

Utskottet föreslår också att riksdagen uppmanar regeringen att arbeta för att post till intagna kontrolleras av kriminalvårdspersonal i hög utsträckning. Vänsterpartiet säger nej till förslaget.

Förslagen om tillkännagivanden kommer från motioner av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Kontaktperson för media

Lena Lindbäck, föredragande justitieutskottet, telefon 08-786 55 41, e-post lena.lindback@riksdagen.se 

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 21 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU16 Kriminalvårdsfrågor
(publiceras 16 mars)