Aktuellt

Regeringen borde rikta främjandet av livsmedelsexport tydligare mot små och medelstora företag

Publicerad: 15 mars 2018 klockan 14.28

Regeringen bör arbeta för att möjliggöra för fler små och medelstora livsmedelsföretag att exportera livsmedel till andra länder. Det tycker näringsutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att arbeta med det.

Under 2016 exporterade Sverige mat och dryck till ett värde av 50 miljarder kronor, 90 procent av den exporten kom från ett fåtal större företag. Det är dessutom bara cirka tio procent av alla svenska livsmedelsföretag som exporterar. Enligt en kartläggning som Jordbruksverket gjort finns det en stor potential för ökad tillväxt och sysselsättning, särskilt på landsbygden, om fler små och medelstora livsmedelsföretag exporterar sina varor.

Satsningarna på livsmedelsexport borde nå fler

Utskottet konstaterar att regeringen genomför flera satsningar för att främja den svenska livsmedelsexporten. Det är något som utskottet ser positivt på. Men utskottet betonar vikten av att det finns en regional spridning i åtgärderna för att kunna nå även små och medelstora företag på landsbygden. Målet med den här typen av satsningar borde vara att nå ut till dem som i dag inte exporterar för att få fler att våga satsa på export.

Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om vikten av att exportprogrammen och andra åtgärder når små och medelstora livsmedelsföretag i hela landet. Utskottet tycker också att det kan behövas mer information om vilka kunskaper de små och medelstora livsmedelsföretagen som i dag inte exporterar har om de exporttjänster som finns. Syftet med det är att bättre kunna anpassa satsningarna. Förslaget om tillkännagivande kommer från en motion från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till förslaget, i en reservation.

Kontaktperson för media

Christina Ribbhagen, föredragande näringsutskottet, telefon 08-786 44 15, e-post christina.ribbhagen@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 22 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Näringsutskottets ledamöter

Dokument

Näringsutskottets betänkande 2017/18:NU11 Handelspolitik
(publiceras 19 mars)