Aktuellt

Regeringen bör driva på arbetet med ett gemensamt europeiskt luftrum

Publicerad: 15 mars 2018 klockan 14.21

Regeringen bör prioritera arbetet med ett gemensamt europeiskt luftrum eftersom det bidrar till minskade utsläpp och kostnader. Det tycker trafikutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, om det till regeringen.

I dag sker dagligen 26 000 flygningar över Europa och flygtrafiken växer för varje år. Trafikutskottet konstaterar att den nuvarande användningen av luftrummet är ineffektiv och att utsläppen är högre än de skulle vara med effektivare flygrutter och flygtrafikhantering.

Sedan 2001 pågår ett arbete i EU om det gemensamma europeiska luftrummet, kallat Single European Sky. Syftet är bland annat att bidra till effektivare och mindre miljöfarlig flygtrafik genom att ta bort nationella gränsdragningar i luften. Flygen skulle då kunna gå den rakaste sträckan med minskade utsläpp som följd. Dessutom skulle kapaciteten i luftrummet öka. Utskottet tycker dock att detta går för långsamt och vill att regeringen prioriterar arbetet med Single European Sky för att skynda på processen.

Förslaget om tillkännagivande kommer från motioner från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Trafikutskottets ställningstagande gjordes när utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner, framför allt med hänvisning till att utredningar och arbete redan pågår i flera av frågorna.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår att riksdagen säger nej till förslaget om tillkännagivande. Anledningen är att de anser att regeringen redan arbetar proaktivt för ett gemensamt europeiskt luftrum och använder de medel som finns för de enskilda medlemsländerna.

Kontaktperson för media

Cecilia Forsberg, föredragande trafikutskottet, telefon 08-786 53 40, e-post cecilia.forsberg@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 22 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Trafikutskottets ledamöter

Dokument

Trafikutskottets betänkande 2017/18:TU10 Luftfart   (publiceras 19 mars)