Aktuellt

Regeringen bör föreslå enklare biståndsprövning för äldre

Publicerad: 13 mars 2018 klockan 11.27

Socialutskottet vill att regeringen så fort som möjligt kommer med ett förslag till riksdagen om enklare biståndsprövning för äldre. Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om detta. S och MP anser inte att något tillkännagivande behövs eftersom regeringen redan arbetar med ett sådant förslag.

Socialutskottet anser att äldres delaktighet och självbestämmande i den vardagliga omsorgen behöver öka. En del i detta är att förenkla kommunernas prövning av hjälp och bistånd till äldre.

Äldre som bara behöver till exempel trygghetslarm, enklare service eller sociala insatser i mindre omfattning ska inte behöva gå igenom en stor biståndsprövning. Kommunerna ska inte behöva använda mycket tid och resurser till detta. Socialutskottet vill därför att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att så fort som möjligt återkomma till riksdagen med ett förslag om förenklad biståndsprövning för äldre.

Förslaget om tillkännagivande har sin grund i motioner från M, C, V, L och KD. Socialutskottets ställningstagande gjordes när utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner, framför allt med hänvisning till att utredningar och arbete redan pågår i flera av frågorna.

S och MP reserverar sig

Regeringspartierna S och MP reserverar sig mot förslaget till tillkännagivande. Eftersom regeringen redan avser att lämna ett förslag i frågan om förenklad biståndsprövning för äldre finns det inte någon anledning för riksdagen att göra ett tillkännagivande i frågan, anser partierna.

Kontaktperson för media

Anna Rune, föredragande socialutskottet, telefon 08-786 41 90, e-post anna.rune@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 21 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU14 Äldrefrågor (publiceras 16 mars)