Aktuellt

KU-utfrågningar med anledning av Transportstyrelsens IT-upphandling

Publicerad: 1 mars 2018 klockan 10.49

Uppdaterad: 6 april 2018 klockan 11.36

I mars har konstitutionsutskottet, KU, hållit utfrågningar med anledning av KU:s granskningar av hur nuvarande respektive förra regeringen agerade i samband med Transportstyrelsens IT-upphandling. I april följer fler utfrågningar med anledning av granskningsärenden.

Utfrågningarna om Transportstyrelsens IT-upphandling har i de flesta fall varit öppna för allmänhet och media. I de fall där de varit öppna har utfrågningarna sänts via webb-tv och går även att se i efterhand.

I april håller utskottet ytterligare utfrågningar med f.d. infrastrukturminister Anna Johansson (S), f.d. inrikesminister Anders Ygeman (S), försvarsminister Peter Hultqvist (S) och statsminister Stefan Löfven (S).

Regeringens utredning av den upphandling av it-drift som gjordes av Transportstyrelsen under 2014 och 2015:

Ds 2018:6 Granskning av Transportstyrelsens upphandling av it-drift

Torsdag 8 mars

Kl. 09.00
Thomas Bull, justitieråd, presenterar utredningen av Transportstyrelsens upphandling av förändrad IT-drift.

Webb-tv: KU-utfrågning Thomas Bull med anledning av Transportstyrelsens it-upphandling

Granskningsärenden:

Måndag 12 mars

Kl. 09.00
Annette Olofsson, internrevisor, Transportstyrelsen.

Webb-tv: KU-utfrågning av Anette Olofsson med anledning av Transportstyrelsens it-upphandling

Granskningsärenden:

Kl. 10.00
Staffan Widlert, f.d. generaldirektör, Transportstyrelsen och Jacob Gramenius, f.d. stf generaldirektör, Transportstyrelsen.

Webb-tv: KU-utfrågning av Staffan Widlert med anledning av Transportstyrelsens it-upphandling

Granskningsärenden:


Kl. 12.30
Maria Ågren, f.d. generaldirektör, Transportstyrelsen.

Webb-tv: KU-utfrågning av Maria Ågren med anledning av Transportstyrelsens IT-upphandling

Granskningsärenden:

Tisdag 13 mars

Kl. 11.00
Rolf Annerberg, f.d. styrelseordförande, Transportstyrelsen.

Webb-tv: KU-utfrågning av Rolf Annerberg med anledning av Transportstyrelsens IT-upphandling

Granskningsärenden:

Torsdag 15 mars

Kl. 09.00
Ann Linde, f.d. statssekreterare Justitiedepartementet.

Webb-tv: KU-utfrågning av Ann Linde med anledning av Transportstyrelsens it-upphandling

Granskningsärenden:

Observera att utfrågningen börjar som öppen men förväntas övergå till att bli sluten. Den är då inte längre öppen för allmänhet eller media.

Torsdag 22 mars

Kl. 09.00
Erik Bromander, f.d. statssekreterare Näringsdepartementet.

Webb-tv: KU-utfrågning av Erik Bromander med anledning av Transportstyrelsens it-upphandling

Granskningsärenden:

Tisdag 27 mars

Kl. 10.30
Anna-Karin Hatt (C), f.d. IT- och energiminister.

Webb-tv: KU-utfrågning av Anna-Karin Hatt med anledning av Transportstyrelsens it-upphandling

Granskningsärenden:

Kl. 12.00
Emma Lennartsson, f.d. statssekreterare i Statsrådsberedningen.

Webb-tv: KU-utfrågning av Emma Lennartsson med anledning av Transportsyrelsens it-upphandling

Granskningsärenden:

Observera att utfrågningen börjar som öppen men förväntas övergå till att bli sluten. Den är då inte längre öppen för allmänhet eller media.

Onsdag 28 mars

Kl. 09:00
Säkerhetspolisen.

Granskningsärenden:

Observera att utfrågningen är sluten och därmed inte öppen för allmänhet och media. Utfrågningen sänds därmed heller inte via webb-tv.

Plats

Utfrågningarna under perioden 8 mars till 27 mars hålls i Skandiasalen, ingång Västerlånggatan 1. Utfrågningen den 28 mars hålls i konstitutionsutskottets sessionssal.

Kontaktperson för media

Peder Nielsen, kanslichef, konstitutionsutskottet, telefon 08-786 40 72, e-post peder.nielsen@riksdagen.se

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se