Aktuellt

Öppen utfrågning om Riksrevisionens granskningar

Publicerad: 30 maj 2018 klockan 14.15

Den 31 maj håller finansutskottet en öppen utfrågning med anledning av Riksrevisorernas årliga rapport 2018 och Riksrevisionens uppföljningsrapport 2018. Rapporterna beskriver dels revisionens granskningar under året och dels en uppföljning av vad som skett med anledning av tidigare granskningar.

Tid: Klockan 10–11.30
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media och sänds via webb-tv.

Syftet med utfrågningen är att uppmärksamma och belysa Riksrevisionens iakttagelser och resultat utifrån de två nyligen publicerade rapporterna. Riksrevisorerna Stefan Lundgren, Helena Lindberg och Ingvar Mattson medverkar.

Program

10.00 Fredrik Olovsson (S), ordförande i finansutskottet, hälsar välkommen.

10.00–10.45 Riksrevisorerna presenterar sina viktigaste iakttagelser under året och resultatet av granskningsverksamheten.

10.45–11.30 Frågor och diskussion med finansutskottets ledamöter.

11.30 Elisabeth Svantesson (M), finansutskottets vice ordförande, avslutar utfrågningen.

Dokument

Kontaktperson för media

Mikael Åsell, kanslichef finansutskottet, telefon 08-786 59 58, e-post miakel.asell@riksdagen.se

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se