Aktuellt

Tillsynsmyndigheternas befogenheter borde regleras i nya säkerhetsskyddslagen

Publicerad: 3 maj 2018 klockan 10.08

Regeringen borde se över tillsynsmyndigheternas befogenheter och ansvar när den nya säkerhetsskyddslagen börjar gälla. Det tycker justitieutskottet som föreslår att riksdagen riktar tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen med anledning av förslaget om en ny säkerhetsskyddslag.

Regeringen föreslår att det införs en ny säkerhetsskyddslag som ersätter den som finns i dag. I den nya lagen finns det bland annat krav på vilka åtgärder som behöver genomföras för att skydda uppgifter som är viktiga för Sveriges säkerhet. Den nuvarande lagen har funnits i mer än 20 år och är i första hand inriktad på att skydda rikets säkerhet. Eftersom det i och med samhällsutvecklingen och digitaliseringen har tillkommit nya krav och förutsättningar för säkerhetsskyddet så tycker regeringen att det behövs en ny lag inom området.

Utskottet håller med regeringen om att det behövs en ny lag. Däremot ser utskottet vissa brister i förslaget.

Tillsynsmyndigheternas ansvar och befogenheter borde regleras

För det första tycker utskottet att tillsynsmyndigheternas ansvar och befogenheter borde regleras i den nya säkerhetsskyddslagen och inte i en förordning, som regeringen föreslår. Tillsynsmyndigheterna är de myndigheter som har till uppgift att se till att lagen följs. Anledningen till det är att till exempel Försvarsmaktens och Säkerhetspolisens arbete inom området är så viktigt att det borde regleras i en lag.

Regeringen har startat en utredning som bland annat ska se över hur en ändamålsenlig tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen ska se ut. Det tycker utskottet är positivt men påpekar samtidigt vikten av att utredningen även innehåller en bredare översyn av vad alla tillsynsmyndigheter har för ansvar, organisation och resursfördelning.

Den nya lagen ska endast delvis gälla för Regeringskansliet. Det innebär att Regeringskansliet undantas från vissa delar i lagen och får ta fram egna regler inom områdena som gäller säkerhetsskyddsklasser, säkerhetsprövning och säkerhetsintyg. Utskottet tycker däremot att regeringskansliet borde omfattas av så många bestämmelser i lagen som möjligt.

Tre uppmaningar till regeringen

Utskottet föreslår att riksdagen riktar tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om:

  • Att tillsynsmyndigheternas ansvar och befogenheter borde regleras i lag.
  • Att det borde göras en översyn av tillsynsmyndigheternas ansvar, organisation och resursfördelning.
  • Att det bör utredas om säkerhetsskyddslagen ska gälla i större omfattning för regeringskansliet.

Kontaktperson för media

Karolina Hermansson, föredragande justitieutskottet, telefon 08-786 54 41, e-post karolina.hermansson@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 16 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU21 Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag (publiceras 4 maj)