Aktuellt

Ny möjlighet till uppehållstillstånd ger ändringar i budgeten

Publicerad: 29 maj 2018 klockan 15.06

Uppdaterad: 29 maj 2018 klockan 15.13

Regeringen föreslår att det införs en ny möjlighet till uppehållstillstånd. Samtidigt behöver ramar och anslag i statens budget för 2018 ändras. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslagen. M, SD, V, L och KD reserverar sig på olika sätt.

Ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande

Regeringen har lagt fram ett förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga. Utlänningar som kommit till Sverige som barn senast den 24 november 2015, som har fått eller annars skulle få ett beslut om utvisning och som väntat länge på ett beslut, ska enligt förslaget kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå om vissa andra krav är uppfyllda.

De nya reglerna är tillfälliga och en ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier får bara göras under en begränsad tid och vid ett tillfälle.

Även yrkesutbildningar ska kunna ge uppehållstillstånd

Regeringen föreslår också att studier på sammanhållna yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen och liknande utbildningar inom introduktionsprogram på gymnasieskolan ska kunna ge samma möjlighet till uppehållstillstånd som studier på ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Ändrade ramar och anslag i statens budget

Som en följd av förslagen föreslår regeringen ändrade utgiftsramar och anslag i statsbudgeten för år 2018. Anslagen för migration, studiestöd samt jämställdhet och nyanlända invandrares etablering ökas med knappt 692 miljoner kronor.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 juli 2018. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

M, SD, V, L och KD reserverar sig på olika sätt

M, SD, L och KD anser i en reservation att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag. Partierna menar bland annat att regeringens förslag innebär att personer som inte har rättat sig efter svenska myndigheters och domstolars beslut och som ljugit om sin ålder kan beviljas uppehållstillstånd. Vidare innebär förslaget att reglerna blir ännu mer komplicerade och försämrar rättssäkerheten, enligt partierna.

V har också synpunkter i en reservation. V anser att riksdagen bör säga ja till regeringsförslaget eftersom det enligt partiet är ett steg i rätt riktning. Samtidigt bör lagstiftningen förbättras och det behövs förtydliganden och ytterligare utredningar. Bland annat vill partiet att datumgränsen den 24 november 2015 ska tas bort.

Kontaktperson för media

Mikael Åsell, kanslichef finansutskottet, telefon 08-786 59 58, e-post mikael.asell@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt måndag den 4 juni och beslut torsdag den 7 juni. Debatt och beslut sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU49 Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd (publiceras den 29 maj)