Aktuellt

Så arbetar Riksdagsförvaltningen med behandling av personuppgifter

Publicerad: 25 maj 2018 klockan 07.14

I dag börjar EU:s dataskyddsförordning och dataskyddslagen att gälla. Riksdagsförvaltningen är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på riksdagen.se. Om du vill veta vilka personuppgifter Riksdagsförvaltningen har om dig kan du kontakta dataskyddsombudet.

Dataskyddsförordningen är en tvingande EU-lag som reglerar hur personuppgifter får behandlas inom EU. I samband med att den införs upphör Personuppgiftslagen, PUL, att gälla och istället införs det en ny lag som kompletterar dataskyddsförordningen. I den nya lagen, dataskyddslagen, förtydligas det bland annat under vilka förutsättningar vissa personuppgifter får behandlas.

Rätt att begära ut personuppgifter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter om dig som Riksdagsförvaltningen har. Om uppgifterna inte stämmer kan du begära att de ändras och om du vill att de ska raderas kan du begära radering av personuppgifter.

Vänd dig till Riksdagsförvaltningens dataskyddsombud om du vill ha information om vilka personuppgifter Riksdagsförvaltningen har om dig.