Aktuellt

Mot en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder

Publicerad: 24 maj 2018 klockan 14.18

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens övergripande mål för landsbygdspolitiken. Samtidigt anser utskottet att regeringen bör förändra strandskyddet och se över hur alternativ till kopparnätet ska kunna erbjudas innan det kopplas bort. Utskottet vill därför att riksdagen riktar två så kallade tillkännagivanden till regeringen om detta.

Regeringen har lagt fram förslag till övergripande mål för en sammanhållen landsbygdspolitik. Målet är att nå en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens övergripande mål för landsbygdspolitiken i stort.

Utskottet vill samtidigt att riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör så fort som möjligt återkomma till riksdagen med förslag om ett förändrat strandskydd. Ett reformerat strandskydd skulle, enligt utskottet, förbättra förutsättningarna för boende, jordbrukets utveckling, verksamheter i skärgården och annan näringsverksamhet.
  • Regeringen bör se över hur de ansvariga aktörerna ska kunna erbjuda alternativ till kopparnätet innan det kopplas bort. Utskottet anser att det krävs likvärdiga alternativ till kopparnätet för att kompensera de hushåll som drabbas när det befintliga kopparnätet stängs av i allt fler delar av landet.

Förslagen till tillkännagivanden har sin grund i motioner från M, C, L och KD. Näringsutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om bland annat näringsliv, digital kommunikation, kompetensförsörjning och samhällsplanering. Detta med hänvisning till att arbete och utredningar redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

S, MP och V reserverar sig

S, MP och V reserverar sig och menar att ett tillkännagivande om strandskyddet inte behövs. S och MP reserverar sig också när det gäller tillkännagivandet om avvecklingen av kopparnätet. Partierna som reserverar sig anser att det arbete som på olika sätt redan pågår i de frågor som tillkännagivandena gäller är tillräckligt. Ytterligare uppmaningar till regeringen behövs därför inte.

Kontaktperson för media

Christina Ribbhagen, föredragande näringsutskottet, telefon 08-786 44 15, e-post christina.ribbhagen@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt tisdag den 5 juni och beslut torsdag den 7 juni. Debatt och beslut sänds via webb-tv.

Ledamöter

Näringsutskottets ledamöter

Dokument

Näringsutskottets betänkande 2017/18:NU19 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (publiceras den 31 maj)