Aktuellt

Klassificering av narkotika borde analyseras

Publicerad: 24 maj 2018 klockan 11.00

Regeringen borde göra en djupgående analys av erfarenheterna som gjorts i andra länder vid så kallad generisk klassificering av nya psykoaktiva substanser, ibland kallade nätdroger. Det tycker socialutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om det.

Regeringen har föreslagit att Polismyndigheten ska få rätt att göra anonyma inköp av nya psykoaktiva substanser, ibland kallade nätdroger. Det är substanser som liknar narkotika men som ännu inte har blivit klassade som det och som vanligen säljs över internet. Syftet med förslaget är att effektivisera den så kallade klassificeringsprocessen. Att klassificera nätdroger är en process som kan ta tid. Därför vill regeringen snabba på processen genom att låta polisen köpa den här typen av varor anonymt.

I dag görs klassificering med varje substans för sig, till skillnad från så kallad generisk klassificering där substanserna klassificeras i grupper utifrån sina kemiska grundstrukturer. Regeringen bedömer att ett system med generisk klassificering inte bör införas i nuläget eftersom det inte är tillräckligt rättssäkert.

Utskottet ser positivt på regeringens förslag

Handeln med nätdroger är ett ökande och allvarligt problem i dag och därför ser utskottet positivt på regeringens förslag. Dessutom tycker utskottet att det dessutom finns anledning att göra en djupare analys av erfarenheter från länder som infört systemet med generisk klassificering.

Regeringen borde analysera andra länders erfarenheter

Flera länder, bland annat Danmark och Norge, har infört ett system med generisk klassificering. Utskottet tycker att regeringen borde göra en mer djupgående analys än den som hittills gjorts av erfarenheterna från de länderna och föreslår därför att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om det. I den internationella analysen borde det även ingå att studera följderna av att vissa substanser som klassificeras som narkotika inte visar sig vara det.

Kontaktperson för media

Kirsten Dieden, föredragande socialutskottet, telefon 08-786 57 48 , e-post kirsten.dieden@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Måndagen den 4 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU27 Klassificering av nya psykoaktiva substanser (publiceras 30 maj)