Aktuellt

Seminarium om Agenda 2030

Publicerad: 23 maj 2018 klockan 12.05

Onsdagen den 23 maj hölls ett seminarium om genomförandet av Agenda 2030 om hållbar utveckling. På programmet stod Sveriges genomförande av Agenda 2030, konkreta frågor som rör olika utskott i riksdagen samt regeringens handlingsplan för Agenda 2030. Seminariet var öppet för inbjudna gäster, allmänhet och media.

Seminariet innehöll bland annat presentationer av regeringens handlingsplan för Agenda 2030, information om genomförandearbetet och olika utskottsövergripande teman. Det riktade sig framför allt till riksdagsledamöter samt myndigheter och organisationer som berörs av genomförandet. Talmannen var värd.

Seminariet kan ses i efterhand via riksdagens webb-tv.
Webb-tv: Seminarium om Agenda 2030

Tid: Klockan 9.00–11.30.
Plats: Andrakammarsalen, Riksdagshuset.

Program

Inledning
Talman Urban Ahlin

Agenda 2030 – en angelägenhet för hela samhället!
Ingrid Petersson, ordförande Agenda 2030-delegationen.

Regeringens handlingsplan för Agenda 2030
Ardalan Shekarabi (S), civilminister, och Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat

Hur långt har Sverige kommit i genomförandet?
Viveka Palm, SCB

Hur långt har Finland kommit?
Stefan Wallin, ordförande finska riksdagens framtidsutskott.

Olika aspekter av Agenda 2030-arbetet
John Holmberg, Chalmers

Utskottsövergripande teman 
Hållbara städer och samhällen Anna Balkfors, Malmö stad, och Monica von Schmalensee, ordförande Rådet för hållbara städer

Cirkulär ekonomi och svensk miljö- och energiteknik
Anna Ponzio, Jernkontoret, och Ola Alterå, ordförande Klimatpolitiska rådet

Ett jämställt och inkluderande samhälle
Inger Ashing, direktör Delegationen mot segregation, och Rosaline Marbinah, ordförande LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer

Frågestund
Alla medverkande svarade på frågor från ledamöterna.

Avslutning
Förste vice talman Ewa Thalén Finné (M)

Moderator
Thomas Frostberg

Mer information

Helene Limén, forskningssekreterare, telefon 08-786 57 92, e-post: helene.limen@riksdagen.se.