Aktuellt

Regeringen bör ta fram strategi för självkörande fordon

Publicerad: 22 maj 2018 klockan 11.54

Regeringen borde skyndsamt ta fram en strategi för självkörande fordon. Det tycker trafikutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om det.

De senaste åren har flera olika myndigheter gjort utredningar om självkörande fordon i trafiken. I Göteborg pågår redan en omfattande försöksverksamhet som visar att Sverige ligger i framkant när det gäller teknikutvecklingen på området.

Självkörande fordon får konsekvenser för vägtrafiksystemet

Utvecklingen med självkörande fordon går snabbt framåt och enligt utskottet kommer det att få stora konsekvenser för hela vägtrafiksystemet. Det är viktigt att bland annat ny lagstiftning tar hänsyn till teknikutvecklingen. Utskottet tycker därför att det behövs en strategi för självkörande fordon. Syftet med det är att underlätta och påskynda införandet av den här typen av transportlösning på våra vägar. Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om det.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till förslaget i en reservation. De tycker att det redan tas initiativ inom området och att det därför inte är motiverat att rikta en uppmaning till regeringen om det.

Kontaktpersoner för media

Mathias Henricson, föredragande trafikutskottet, telefon 08-786 50 35, e-post mathias.henricson@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Tisdagen den 29 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Trafikutskottets ledamöter

Dokument

Trafikutskottets betänkande 2017/18:TU15 Väg- och fordonsfrågor (publiceras 24 maj)