Aktuellt

Bekämpandet av terrorism stod högst på agendan för PA-UfM:s årliga session

Publicerad: 2 maj 2018 klockan 13.08

Den 28-29 april deltog riksdagens delegation till den Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) i den årliga församlingssessionen i Kairo, Egypten. Församlingen enades bland annat om att arbeta för att utveckla nationella strategier och förstärkt lagstiftning för att förebygga terrorism och extremism.

Huvudtemat för mötet var bekämpandet av terrorism i Europa-Medelhavsområdet, det debatterades i plenarsessionen där alla parlamentariker deltog. Även internationellt samarbete inom migrations- och flyktingfrågor stod högt på agendan för debatterna. Andra frågor på agendan var den digitala revolutionen, utbildning och skapande av arbetstillfällen i Europa-Medelhavsområdet.

Talmansmöte pågick parallellt

Parallellt pågick även PA-UfM:s femte talmansmöte för medlemsländernas talmän och delegationsledare. Där höll riksdagens delegationsledare Eva Lohman (M) ett huvudanförande.

Under mötets sista dag antogs ett flertal rekommendationer. Bland annat enades medlemsländerna om utökat samarbete mellan medlemsparlamenten i Medelhavsländerna och Europa för att bekämpa terrorism och våldsam extremism.

Svenska delegationen deltog i ett studiebesöksprogram

I samband med resan deltog den svenska delegationen i ett studiebesöksprogram anordnat att svenska ambassaden i Kairo. Ledamöterna mötte bland annat representanter från civila samhället, internationella och nationella organisationer och företag som arbetar med jämställdhetsfrågor, ekonomisk reform, entreprenörskap, innovation och sysselsättning i Egypten. Bland annat träffade delegationen organisationer från civila samhället som arbetar för att främja jämställdhet i Egypten.

Ett besök gjordes också till staden Alexandria till Svenska Institutet, som arbetar för att främja dialog mellan Europa och Mellanöstern och Nordafrika.

Den svenska PA-UfM-delegationen består av sex riksdagsledamöter. Tre av ledamöterna deltog under församlingssessionen i Kairo: Eva Lohman (M), Kalle Olsson (S) och Amir Adan (M).

Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

PA-UfM har som mål att skapa fred, stabilitet och välstånd runt Medelhavet. Församlingen är rådgivande och möts varje år vid en session där den antar rekommendationer som inte är bindande. Mycket av arbetet sker inom de fem utskotten som är organiserade utifrån följande teman:

  • politisk dialog och säkerhetspolitik,
  • ekonomiskt och finansiellt samarbete,
  • energi och miljö,
  • kulturellt och socialt utbyte och
  • kvinnors rättigheter.

Dokument

Kontaktperson för media

Helena Lundstedt, internationell rådgivare, telefonnummer 08-786 47 95, e-post helena.lundstedt@riksdagen.se

Ledamöter i PA-UfM