Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under torsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen som kan innebära vissa störningar. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Aktuellt

Ny lag förenklar verksamheten för ekonomiska föreningar

Publicerad: 17 maj 2018 klockan 10.57

En ny lag ska förenkla verksamheten för ekonomiska föreningar, bland annat genom minskad administration och nya regler för avveckling. Dessutom ska ekonomisk brottslighet bakom så kallade målvakter motverkas. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag.

Ekonomiska föreningar är verksamheter eller företag som vill främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att medlemmarna deltar i verksamheten, till exempel som konsumenter, leverantörer eller anställda.

Den nya lagen om ekonomiska föreningar gäller alla ekonomiska föreningar, oavsett storlek och bransch. Reglerna gäller i flera fall även bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar och olika kooperativa företagsformer. I stora drag omfattar lagen redan gällande regler för ekonomiska föreningar men den är utformad för att vara lätt att förstå och tillämpa. Dessutom innehåller den flera nyheter.

Minskad administration och nya regler för avveckling

För att minska föreningarnas administrativa börda ska till exempel antalet obligatoriska uppgifter i en ekonomisk förenings stadgar, en förenings samlade interna regler, minska. Utöver det ska föreningarnas styrelser få ett ökat ansvar att se till så att medlemmarna kan vara med och ta ställning till en eventuell likvidation, alltså avveckling och avslutande av föreningen. Det införs också en förenklad form av avveckling för föreningar som är skuldfria.

Ekonomisk brottslighet bakom målvakter motverkas

Den nya lagen syftar också till att motverka ekonomisk brottslighet. Bland annat ska det bli förbjudet att utse styrelseledamöter som inte deltar i verksamheten och en verkställande direktör som inte utför VD-uppdragets uppgifter. På så sätt motverkas risken för att ekonomisk brottslighet döljs bakom så kallade målvakter, alltså föreningsföreträdare som inte har någon insyn i verksamheten.

Viktigt inslag i den svenska ekonomin

Idag finns runt 15000 ekonomiska föreningar och 32000 bostadsrättsföreningar registrerade hos Bolagsverket. Civilutskottet tycker att föreningarna är ett viktigt inslag i den svenska ekonomin och i enskilda människors vardag. Utskottet ser positivt på regeringens förslag eftersom den nya lagen är tydlig och lätt att tillämpa, innebär administrativa förenklingar och motverkar ekonomisk brottslighet. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Den nya lagen föreslås börja gälla den 1 juli 2018.

Kontaktperson för media

Rebecca Heinemann, föredragande, civilutskottet. Telefon 08-786 48 22, e-post rebecca.heinemann@riksdagen.se

Preliminär dag för debatt och beslut

Preliminär dag för debatt är tisdag den 22 maj. Preliminär dag för beslut är onsdag den 23 maj.

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU25 En ny lag om ekonomiska föreningar