Aktuellt

Högre straff för våldtäkt och köp av sexuell handling av barn

Publicerad: 17 maj 2018 klockan 14.31

Minimistraffen för våldtäkt och köp av sexuell handling av barn bör höjas. Det tycker justitieutskottet som föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden till regeringen om det.

Regeringen föreslår att det införs en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på frivillighet. Syftet med ändringarna är bland annat att göra det tydligt att varje människa har en ovillkorlig rätt att själv bestämma över sitt sexuella umgänge. Förslaget innebär bland annat att:

  • Gränsen för om en gärning ska räknas som straffbar ska gå vid om deltagandet i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte. En gärningsman ska kunna dömas för till exempel våldtäkt även om hen inte använt sig av våld eller hot.
  • Det införs ett särskilt oaktsamhetsansvar för vissa allvarliga sexualbrott.

Minimistraffet för våldtäkt borde höjas

Utskottet ser positivt på regeringens förslag men menar samtidigt att även minimistraffen för våldtäkt av så kallad normalgrad borde ha ett högre minimistraff. Något som inte finns med i regeringens förslag. Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen att minimistraffet för våldtäkt av normalgraden borde höjas från två till tre års fängelse.

Dessutom tycker utskottet att minimistraffet för köp av sexuell handling av barn bör höjas. Tidigare har det presenterats ett förslag där minimistraffet i praktiken är 14 dagar. Det är alldeles för lågt för den typen av brott menar utskottet och tycker därför att minimistraffet borde skärpas till fängelse i sex månader. Maximistraffet för samma typ av brott borde dessutom höjas från två till fyra år. Utskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om detta.

Slutligen delar utskottet inte regeringens uppfattning att de ändringar som nu föreslås motsvarar kraven i ett tidigare tillkännagivande från riksdagen om att det bör införas ett nytt brott, grovt sexuellt ofredande.

Kontaktperson för media

Petra Forslid, föredragande justitieutskottet, telefon 08-786 56 98, e-post petra.forslid@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Tisdagen den 22 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU29 En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet (publiceras 17 maj)