Aktuellt

Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning införs

Publicerad: 7 juni 2018 klockan 10.40

Det införs krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att utreda om det här skriftlighetskravet bör gälla för fler varor och tjänster.

När till exempel en telefonförsäljare kontaktar en konsument finns det inga formella krav på hur ett avtal om att köpa en vara eller tjänst ska se ut. Avtalet kan med andra ord ingås muntligen per telefon. Det har lett till brister i konsumentskyddet och det har riktats mycket klagomål mot telefonförsäljare. Nu vill regeringen ändra på det och föreslår därför att det införs ett skriftlighetskrav.

Avtal ska ingås skriftligt

Förslaget innebär att det inte längre ska vara möjligt att ingå ett avtal muntligt om telefonförsäljaren själv kontaktar konsumenten per telefon. Om de båda sedan vill ingå ett avtal ska försäljaren skicka en bekräftelse i skriftlig form, till exempel via post eller e-post. Konsumenten måste skriftligen acceptera avtalet innan det är giltigt. Det här gäller för varor och tjänster som omfattas av distansavtalslagen. Syftet med förslaget är att stärka konsumentskyddet.

Utskottet välkomnar regeringens förslag. Genom förslaget anser utskottet att det skapas förutsättningar för en mer välfungerande marknad för telefonförsäljning.

Skriftlighetskravet borde gälla fler varor och tjänster

Däremot ser utskottet en brist i förslaget i och med att det inte omfattar telefonförsäljning av till exempel lotterier och paketresor. Det är därför viktigt, tycker utskottet, att se över om skriftlighetskravet borde gälla för fler varor och tjänster. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om det.

Kontaktperson för media

Susanne Sjöblom, föredragande civilutskottet, telefon 08-786 43 01, e-post susanne.sjoblom@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 14 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU36 Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning (publiceras den 11 juni)