Aktuellt

Ja till fortsatt svenskt deltagande i FN-insats i Mali

Publicerad: 7 juni 2018 klockan 13.45

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet vill att riksdagen säger ja till att Sverige ska fortsätta att delta i den pågående FN-insatsen i Mali. Förutsättningen är att det även i fortsättningen finns ett mandat från FN:s säkerhetsråd.

FN:s säkerhetsråd slog 2012 fast att situationen i Mali utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet. Året efter upprättades en FN-ledd stabiliseringsinsats i Mali, en insats som sedan har förlängts. I Sverige fattade regering och riksdag under 2014 beslut om att Sverige skulle delta i FN-insatsen i Mali, efter att ha fått en förfrågan från FN. Sveriges deltagande har sedan förlängts varje år.

Nu föreslår det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet att riksdagen säger ja till ett förslag från regeringen om att Sveriges deltagande i FN-insatsen i Mali ska förlängas ytterligare. Enligt förslaget ska Sverige fram till halvårsskiftet 2019 delta med en väpnad styrka på högst 470 personer i den pågående FN-insatsen i Mali. Förslaget gäller under förutsättning att det finns ett fortsatt mandat för styrkan i FN:s säkerhetsråd.

SD och L reserverar sig

Sverigedemokraterna och liberalerna är positiva till att Sverige deltar i FN-insatsen, men har synpunkter i tre reservationer.

Både SD och L efterlyser mer konkreta mål för uppföljning och utvärdering av Sveriges deltagande i militära internationella insatser. De insatser för att formulera mål som har gjorts av regeringen efter tidigare uppmaningar från riksdagen är för övergripande och obestämda för att kunna vara en grund för uppföljning och utvärdering anser partierna.

L påpekar att om regeringen har avsikt att avbryta det svenska deltagandet i Mali-insatsen så är det viktigt att FN och de partner Sverige har i Mali få veta detta så tidigt som möjligt. SD anser att regeringen bör öka resurserna till det svenska försvaret eller åtminstone skjuta till extra medel för att kompensera för de kostnader som insatsen i Mali innebär för försvaret.

Kontaktperson för media

Britt-Marie Hartvig, föredragande i utrikesutskottet, telefon: 08-786 48 81, e-post britt-marie.hartvig@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 13 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Dokument

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2017/18:UföU4 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (publiceras den 8 juni)