Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under torsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen som kan innebära vissa störningar. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Aktuellt

Stort svenskt deltagande i debatt om hbtqi-personers rättigheter i Tjetjenien

Publicerad: 29 juni 2018 klockan 16.20

Tio svenska riksdagsledamöter deltog när Europarådets parlamentariska församling, PACE, höll sin sommarsession den 25-29 juni i Strasbourg. Under veckan debatterades bland annat förföljelsen av hbtqi-personer i Tjetjenien, migrations- och asylfrågor och tvångsäktenskap i Europa.

Azadeh Rojhan Gustafsson (S) står upp och talar, Carina Ohlsson (S) sitter bredvid.

Azadeh Rojhan Gustafsson (S) och Carina Ohlsson (S), till vänster, deltog i debatten om tvångsäktenskap i Europa under PACE:s sommarmöte i Strasbourg. Foto: Ellen Wuibaux, Europarådet.

Andra frågor på agendan var skydd för människorättsaktivister och ökade restriktioner mot frivilligorganisationer. Även situationen på Medelhavet debatterades, i en så kallad brådskande debatt.

Svenska ledamöter bakom rapport om hbtqi-personers rättigheter

Vid sessionen presenterades och debatterades en rapport om förföljelsen av hbtqi-personer i Tjetjenien. Initiativet till rapporten hade ursprungligen tagits av den svenska ledamoten Johan Nissinen (SD), med stöd av delegationsmedlemmarna Boriana Åberg (M), Tobias Billström (M), Niklas Karlsson (S), Carina Ohlsson (S), Azadeh Rojhan Gustafsson (S) och Markus Wiechel (SD), tillsammans med ledamöter från en rad andra medlemsländer. I debatten talade delegationens ordförande Jonas Gunnarsson (S) för sin partigrupp. Även vice ordförande Boriana Åberg (M), Eva-Lena Jansson (S), Kerstin Lundgren (C) och Johan Nissinen (SD) deltog i debatten.

Församlingen antog en resolution som uppmanar Ryssland att tillåta en internationell oberoende utredning om förföljelsen av hbtqi-personer, om en nationell utredning inte genomförs. Resolutionen uppmanar även Europarådet att överväga att tillsätta en sådan utredning. I resolutionen konstateras att även om förföljelsekampanjen 2017 med utbredd och systematisk diskriminering och våld mot hbtqi-personer har avbrutits, har denna fortfarande konsekvenser och över hundra personer har tvingats fly Tjetjenien. Resolutionen uppmanar Europarådets medlemsländer att välkomna och erbjuda skydd åt dessa personer och deras familjer samt att stötta frivilligorganisationer som arbetar med att hjälpa denna grupp.

Debatt om kampen mot tvångs- och barnäktenskap

En rapport om tvångsäktenskap i Europa presenterades och debatterades. Ledamöterna Azadeh Rojhan Gustafsson (S) och Carina Ohlsson (S) deltog och presenterade synpunkter på rapporten. Rapporten konstaterar att tvångsäktenskap är en form av våld mot kvinnor och som allvarligt kränker fundamentala rättigheter. I synnerhet kränks kvinnors och flickors rätt till fysisk integritet, fysisk och psykisk hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa, utbildning, privatliv, frihet och oberoende. Rapporten konstaterar att även män och pojkar är offer för tvångsäktenskap och därmed möter liknande kränkningar av sina rättigheter samt att varken kultur, sedvana, religion, tradition eller så kallad hederskultur kan rättfärdiga sådana kränkningar.

PACE antog en resolution som uppmanar Europarådets medlemsländer att vidta åtgärder för att förebygga tvångsäktenskap, skydda offren och åtala förövarna. De svenska ledamöterna, som hade till uppgift att lämna synpunkter på rapporten från sina utskott, betonade att undantag från 18-årsgränsen inte ska vara möjliga och att barnäktenskap inte bara är ett brott mot de mänskliga rättigheterna utan även mot barnens rättigheter, det vill säga mot barnkonventionen. Från den svenska delegationen deltog även Lotta Johnsson Fornarve (V) som talade för sin partigrupp i denna debatt.

Åtgärder mot korruptionsanklagade ledamöter

Vid PACE:s vårsession i april presenterade den oberoende korruptionsutredningen sin slutrapport om korruptionsanklagelser inom PACE. Rapporten nämner en rad aktiva och tidigare medlemmar som varit inblandade i korruption alternativt lobbying, vilket strider mot PACE:s uppförandekod. Slutrapporten följs nu upp genom olika åtgärder. Bland annat beslutade PACE:s regelkommitté i samband med sessionen att frånta fjorton av de personer som nämns i rapporten rätten att vistas i Europarådets lokaler, på livstid.

Deltagande i valobservation i Georgien

Den svenska delegationens ordförande Jonas Gunnarsson (S) ingår i församlingens styrande organ Byrån. Under veckan hanterades bland annat frågan om en delegation från PACE till valobservationen för det kommande presidentvalet i Georgien. Vice-ordförande Boriana Åberg (M) blev vald att ingå i delegationen för sin partigrupp.

Dokument

Kontaktperson för media

Petra Sjöström, senior internationell rådgivare, Riksdagens internationella kansli, telefon 072-716 59 25, e-post petra.sjostrom@riksdagen.se.

Ledamöter