Aktuellt

Talmannen tackade av ledamöter som lämnar sina uppdrag

Publicerad: 21 juni 2018 klockan 08.30

Den 20 juni var det avslutning i kammaren och talman Urban Ahlin tackade av ledamöter som lämnar sina uppdrag. Även talman Urban Ahlin lämnar sitt uppdrag och tackade riksdagen för sin tid som talman.

Ålderspresident Krister Örnfjäder (S) tackade av talman Urban Ahlin. Vid podiet även riksdagsdirektör Kathrin Flossing.

Krister Örnfjäder (S), den ledamot som suttit längst i riksdagen, höll ett tal och tackade Urban Ahlin för hans insatser som riksdagens talman. Foto: Anders Löwdin

Det talade ordet gäller.

Ärade ledamöter!

Detta riksmöte lider mot sitt slut och så även valperioden. Det var en valperiod som startade intensivt, det var tal om extra val och decemberöverenskommelse. Efter det har debatterna fortsatt i kammare och utskott. Ni har hållit över 1 000 ärendedebatter och fattat fler än 6 000 beslut här i kammaren.

Nu är det snart dags för väljarna att fatta sitt beslut, men jag hoppas att ni hinner med några varma lediga sommardagar innan valrörelsens temperatur når hetta.

Många av er kommer tillbaka i höst vid öppnandet av riksmötet men det är inte alla som kandiderar för omval och några har också avslutat sitt uppdrag under våren. Det är många ledamöter som jag därför gärna vill tacka av. Alla ni har fått förgyllda riksdagspins och ett brev med ett personligt tack från mig utdelade vid era platser. Ni som har suttit en hel valperiod får också en medalj.

Jag önskar att det fanns tid till några personliga ord för var och en också här i kammaren men då skulle vi inte ens hinna hem till midsommar. Jag kommer därför att tacka avgående ledamöter gruppvis. Ett mer personligt tack kommer jag att rikta till er som tjänstgjort allra längst tid.

Jag vill be er att resa på er när ni hör ert namn under avtackningarna.

Jag kommer nu att läsa upp namnen på ledamöter som har tillhört riksdagen huvudsakligen under denna valperiod.

Sotiris Delis, Hamza Demir, Petra Ekerum, Sofia Fölster, Pavel Gamov, Anna Hagwall, Nina Kain, Agneta Karlsson, Heidi Karlsson, Dag Klackenberg, Elisabet Knutsson, Veronica Lindholm, Karl Längberg, Aron Modig, Stefan Nilsson, Carl Schlyter, Lisbeth Sundén Andersson, Mathias Sundin, Marco Venegas, Emma Wallrup, Hanna Wigh och Emanuel Öz.

Jag vill rikta ett stort tack till er för ert arbete i demokratins tjänst. Tack ska ni ha!

Jag vill även tacka Karin Svensson Smith som också kom in i riksdagen 2014 - men du valdes dessutom in redan 1998. Som ordförande i trafikutskottet har du engagerat arbetat för klimat- och trafikfrågor och du är en känd tågentusiast. Därför är det lite ironiskt att det var just tågkaos som gjorde att du inte kunde tackas av när det begav sig 2010. Men nu har vi rättat till det! Tack för dina insatser i demokratins tjänst!

*

Följande ledamöter har tillhört riksdagen i cirka åtta år, flertalet kom in 2010.

Maria Abrahamsson, Jabar Amin, Håkan Bergman, Agneta Börjesson, Kent Ekeroth, Lars Eriksson, Thomas Finnborg, Jonas Gunnarsson, Arhe Hamednaca, Jonas Jacobsson Gjörtler, Per-Ingvar Johnsson, Sara Karlsson, Katarina Köhler, Margareta Larsson, Annika Lillemets, Eva Lohman, Valter Mutt, Kerstin Nilsson, Lise Nordin, Anna-Lena Sörenson, Anna Wallén, Tony Wiklander och Jonas Åkerlund. Ett varmt tack för era insatser i demokratins tjänst!

*

Följande ledamöter har tillhört riksdagen i cirka tolv år och majoriteten kom in 2006.

Phia Andersson, Lena Asplund, Anti Avsan, Finn Bengtsson, Mikael Cederbratt, Krister Hammarbergh, Isabella Hökmark, Peter Jeppsson, Jan Lindholm, Göran Pettersson, Leif Pettersson, Maria Plass och Eva Sonidsson. Tack för era insatser i demokratins tjänst!

Jag vill också tacka två ledamöter av samma årgång som dessutom har varit gruppledare.

Emma Henriksson, du kom in i riksdagen med ett starkt politiskt engagemang. Du är ordförande i socialutskottet och du har företrätt ditt parti på ett föredömligt sätt som gruppledare och som talesperson i socialpolitik, sjukvårdspolitik och familjepolitik. Jag har glatt mig åt vårt samarbete i gruppledarkretsen.

Ledamöter tackas av i kammaren den 20 juni 2018.

Emma Henriksson (KD) var en av många ledamöter som tackades av i kammaren. Foto: Anders Löwdin

Naturligtvis vill jag också vända mig till Anna Kinberg Batra som bland mycket annat varit partiledare, gruppledare och ordförande i finansutskottet och EU-nämnden. Din politiska bredd är stor vilket vi sett inte minst i partiledar- och budgetdebatter men kanske ligger reformeringen av arbetskraftsinvandringen dig extra nära. Du har också ett stort intresse för EU-frågor och internationella relationer. Du har inte bara haft centrala uppdrag i din partigrupp utan också haft en viktig roll i det parlamentariska
arbetet här. Jag har verkligen uppskattat vårt samarbete i gruppledarkretsen.

Tack till er två för era insatser i demokratins tjänst!

*

Följande ledamöter har tillhört riksdagen i cirka 16 år vilket betyder att de flesta kom in 2002.

Lennart Axelsson, Catharina Bråkenhielm, Rossana Dinamarca, Agneta Gille, Berit Högman, Peter Johnsson, Birgitta Ohlsson och Helene Petersson i Stockaryd. Tack för era insatser i demokratins tjänst!

*

De ledamöter som har tillhört riksdagen i 20 år eller längre – nästan alla kom in 1998 eller 1994 – vill jag som sagt tacka med några personliga ord.

Monica Green, du kom in i riksdagen 1994 för Socialdemokraterna för Västra Götalands läns östra valkrets. Du har varit ledamot i trafikutskottet, finansutskottet och EU-nämnden. Du har också varit ledamot i Nordiska rådets svenska delegation, OSSE-delegationen och Interparlamentariska unionens svenska delegation.

Du är ett energiknippe av stora mått. Du brinner för rättvisa, miljö och jämställdhet. Ditt starka och tidiga engagemang för jämställdhetsfrågorna kan exemplifieras med att du var med och startade SSU:s första arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor tillsammans med dåvarande förbundsordförande Anna Lindh. Du är också engagerad i UN Women, FN:s jämställdhetsorgan.

Du har även varit aktiv inom it-området, till exempel som den socialdemokratiska gruppens it-politiska talesperson. Ditt it-intresse visar sig också i din stora aktivitet på sociala medier där du är flitig på både Facebook och Twitter.

En annan sak som jag tycker är viktig att lyfta fram är naturligtvis ditt engagemang för Skaraborg. Tack för dina insatser i demokratins tjänst!

*

Kent Härstedt, du är riksdagsledamot för Socialdemokraterna sedan 1998 och du representerar Skåne läns västra valkrets. I riksdagen har du bland annat varit ledamot i utrikesutskottet och försvarsutskottet samt ordförande i OSSE-delegationen och aktiv i parlamentariska nätverk.

Du har bland annat varit politiskt sakkunnig, haft uppdrag i statliga styrelser och insynsråd och du har deltagit i statliga utredningar om alkoholinförsel och om statens konsulära ansvar vid kris- och katastrofsituationer utomlands.

Här i riksdagen – eller snarare ute i världen – har du varit engagerad i utrikespolitiska frågor och det har märkts inte minst på antalet resdagar!

Du har varit ditt partis biståndspolitiska talesperson när du var ledamot i utrikesutskottet, och du har arbetat aktivt inom ramen för OSSE med valövervakning. Ditt internationella engagemang har gett dig både ett stort kunnande och ett omfattande kontaktnät. Inte minst när det gäller Nordkorea har du på senare tid bidragit till det svenska agerandet i frågan.

*

Leif Jakobsson, du kom in i riksdagen för Socialdemokraterna 1998, och har representerat Malmö kommun. Du har bland annat varit vice ordförande i skatteutskottet och ledamot av bostadsutskottet samt riksdagsstyrelsen. Du har också varit vice gruppledare för Socialdemokraterna.

Du har även haft uppdrag inom utredningsväsendet. Ditt internationella intresse har visat sig exempelvis genom dina politiska kontakter med både Danmark och Tyskland, bland annat som ordförande i Svensk-tyska parlamentarikerförbundet.

Du har en bakgrund i kommunpolitiken och du har en lång politisk bana inom ditt parti. Det har gett dig en politisk bredd som kommit till uttryck också i riksdagsarbetet där du ansvarat för många olika frågor, bland annat bostadspolitik, trafik och naturligtvis skattepolitik som vice ordförande i utskottet.

Du har en förmåga att få till konkreta lösningar på olika problem, som ledare och som politiker, genom en kombination av pragmatism och politisk fingertoppskänsla. Som kunnig, erfaren och lösningsorienterad politiker har du varit verksam både i riksdagen och på senare tid som statssekreterare med ansvar för skattefrågor.

*

Yilmaz Kerimo, du har varit ledamot av riksdagen för Socialdemokraterna sedan 1998 och du representerar Stockholms län. Du har bland annat varit ledamot i justitieutskottet, socialförsäkringsutskottet, konstitutionsutskottet och civilutskottet. Du har även varit ledamot i flera statliga utredningar, till exempel Anhörigkommittén, Diskrimineringskommittén och Kriminalvårdskommittén.

Du har en lång politisk gärning, och dina hjärtefrågor har framför allt rört integration, välfärd och det sociala området. Det stora intresset och breda kunnandet i sociala frågor har du med dig från din bakgrund som socionom.

Ditt hjärta bultar extra för Södertälje, och du har särskilt brunnit för att samhället och välfärden ska omfatta alla. Allas rätt till bostad, försörjning, rättvisa uppväxtvillkor och trygghet har varit frågor som du har engagerat dig starkt i. Din solidariska ådra kommer du alltid bära med dig, även utanför riksdagen.

*

Cecilia Magnusson, du kom in i riksdagen 1998 för Moderaterna och inledde din bana i justitieutskottet och socialförsäkringsutskottet, men det är framför allt i kulturutskottet ditt engagemang har legat på senare år. Där är du ledamot sedan 2006.

Du brinner särskilt för alla barns och ungdomars rätt till kultur och du tror på musikens kraft att påverka livet till det bättre. Orädd, påläst och empatisk är tre ord som beskriver dina insatser i riksdagen. Engagerat och intensivt driver du dina frågor.

Engagemanget har också märkts i riksdagens parlamentariska nätverk och vänföreningar, där du till exempel varit med i vänskapsföreningen för Cypern och i Dawit Isaak-kommittén.

Du har den goda egenskapen att se och intressera dig för människor. Att lära känna människor bakom den politiska rollen och glädja dem med presenter har jag fått höra är typiskt för dig och det kan många här inne i salen vittna om.

*

Raimo Pärssinen, efter ett inhopp 1992 kom du på allvar in i riksdagen 1996 för Socialdemokraterna i Gävleborgs län. Du har bland annat varit ordförande i arbetsmarknadsutskottet och ledamot i lagutskottet och skatteutskottet.

Ditt politiska intresse började i arbetslivet som metallarbetare i Hofors, där frågor om arbetslivets villkor och arbetsmiljö blev konkreta. Dessa frågor har genomgående engagerat dig under din tid i riksdagen, inte minst som ordförande i arbetsmarknadsutskottet men också som en driven debattör i talarstolen.

Du har också arbetat för att alla ska garanteras en bra arbetsmiljö, rättvisa villkor och möjlighet till fortbildning, och du har arbetat för att bekämpa diskriminering, arbetslöshet och utslagning. Du har även arbetat aktivt med frågor kring skola, äldreomsorg, solidariska skatter och en rättvis fördelningspolitik. Ytterligare något som du slagit vakt om är de viktiga svensk-finska förbindelserna.

*

Till den här gruppen hör också tidigare förste vice talman Susanne Eberstein. Susanne, 1994 valdes du till riksdagsledamot för Socialdemokraterna och Västernorrlands län. Under dina 24 år i riksdagen har du haft en lång rad uppdrag, bland annat som ledamot i finansutskottet, sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet och justitieutskottet, vice ordförande i socialutskottet, justitieutskottet och EU-nämnden samt som ordförande i skatteutskottet. Du har också varit ordförande i riksbanksfullmäktige. Utöver detta har du varit utredare i en lång rad utredningar.

Rättvisefrågor har alltid legat dig särskilt varmt om hjärtat. Ska man i två ord beskriva din gärning så är det att du alltid haft jämställdhet och likaberättigande som ledord i allt du företagit dig. Men du har också visat ett aktivt intresse för allt från exempelvis polisfrågor till konst och alkoholreklam.

Bredden av frågor du engagerat dig i visar på en avsaknad av rädsla inför utmaningen att ge sig in på nya områden och en enastående förmåga att sätta sig in i nya frågor. Du har tagit ditt förtroendeuppdrag på största allvar och alltid vinnlagt dig om att vara väl insatt i sakfrågorna.

Du beskrivs som rak, tydlig och ärlig. Budskapet går fram och kan aldrig misstolkas. Du har heller aldrig varit rädd för att föra fram kritik, men har gjort det med värme och hjärta.

*

Ni ska alla ha tack för era insatser i demokratins tjänst!

***

Jag vill också rikta ett särskilt tack till vår avgående ålderspresident och mina avgående kollegor i talmanspresidiet.

Krister Örnfjäder, du kom in i riksdagen för Socialdemokraterna 1992, och du representerar Kalmar läns valkrets. I riksdagen har du bland annat varit ledamot av utbildningsutskottet, trafikutskottet, näringsutskottet och utrikesutskottet, och du är ordförande i riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen.

Du är riksdagens ålderspresident med över 25 år i riksdagen, en imponerande insats på närmare 10 000 dagar som tjänstgörande ledamot! Du är kunnig och minst sagt väl etablerad som riksdagsledamot. Det har varit tryggt att ha din kompetens att tillgå.

Du har under dessa år inte bara haft en lång rad uppdrag inom ramen för ledamotsrollen utan naturligtvis också drivit en mängd olika politiska frågor inom ett brett politiskt register. Du har exempelvis engagerat dig för trafik, kommunikationer och utbildning. Ditt arbete har både handlat om regionala perspektiv i näringsutskottet och om globala perspektiv i utrikesutskottet och Interparlamentariska unionen.

Du arbetar för att driva viktiga internationella frågor inom IPU där du länge ingått i den svenska delegationen och sedan 2014 varit dess ordförande. Att sprida demokrati i världen, något du genom IPU arbetar för, är en lika viktig som komplex uppgift.

*

Esabelle Dingizian, din politiska resa började i Botkyrka där du länge var aktiv inom kommunpolitiken. 2006 blev du ledamot i Sveriges riksdag för Miljöpartiet och 2014 valdes du till tredje vice talman.

Under din tid som ledamot i kulturutskottet och som ditt partis tidigare talesperson i kulturfrågor fokuserade du på social och samhällelig utveckling. Du tror på kultur som verktyg för förändring och din tid i riksdagen har präglats av ett engagemang för mångfald. Du har också profilerat dig som antirasist och grön feminist som arbetar för social rättvisa, förortens utveckling och ungas möjligheter.

Du har gjort stort avtryck genom ditt arbete med jämställdhetsfrågor. I ditt parti har du bland annat varit sammankallande i jämställdhetskommittén. I riksdagen har du lett arbetsgruppen för jämställdhet under denna valperiod. Det har varit ett gediget arbete på riksdagsstyrelsens uppdrag.

Esabelle, jag känner dig som en empatisk och ärlig person med en stark drivkraft. Tack för fint samarbete i talmanspresidiet!

*

Ewa Thalén Finné, du valdes in i riksdagen 1998 för Moderaterna. Du har varit engagerad i flera utskott, särskilt kan nämnas bostadsutskottet, civilutskottet och justitieutskottet. Du har också varit ledamot av krigsdelegationen och riksdagsstyrelsen. Sedan oktober 2017 har du även varit förste vice talman.

Bostadspolitik är en av dina hjärtefrågor. Du har suttit i Boverkets insynsråd och ingått i den parlamentariskt tillsatta Bostadsplaneringskommittén.

Som förste vice talman har du flera gånger representerat Sveriges riksdag både i officiella sammanhang och i andra sammanhang. Inte minst har du lett sammanträden i här kammaren, förstås.

Ideellt engagemang är viktigt för dig. Du har till exempel varit ordförande för riksdagens scoutnätverk, ja även i World Scout Parliamentary Union. Scouternas valspråk och lösen – var redo, alltid redo – personifierar du mycket väl.

Med den inställningen, ditt driv och din positiva energi hade du lätt att komma in i talmanspresidiets arbete och jag vill tacka dig för ett gott samarbete!

*

Tack för era insatser i demokratins tjänst!

***

Jag vill också rikta några särskilda ord till Björn von Sydow som visserligen fortfarande är ledamot men som – tro det eller ej - faktiskt inte har blivit avtackad som talman. Det ska vi ändra på nu.

Tidigare talman Björn von Sydow (S) kramas om av ledamot. Han har en blombukett i handen och ser glad ut. Bredvid honom Julia Kronlid (SD).

Björn von Sydow (S), som fortfarande är ledamot men som aldrig har blivit avtackad som talman fick en blomsterbukett av talman Urban Ahlin som tack för sina talmansår 2002-2006. Här med Julia Kronlid (SD). Foto: Anders Löwdin

Björn, du kom in i riksdagen för Socialdemokraterna 1994 och representerar Stockholms läns valkrets. Du har en lång – och tror jag unik – politisk bana bakom dig som bland annat försvarsminister, handelsminister, riksdagsledamot och talman.

I riksdagen har du exempelvis varit vice ordförande i konstitutionsutskottet, ordförande i riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling, vice ordförande i Europarådets svenska delegation och ledamot av såväl Utrikesnämnden, krigsdelegationen som riksdagsstyrelsen.

Du tackas i dag av som talman men med dina drygt 23 år som riksdagsledamot kan jag inte låta bli att nämna även detta uppdrag. Jag vill särskilt lyfta fram din tid som vice ordförande i konstitutionsutskottet. Den innevarande valperioden har du starkt bidragit till att utskottets arbete präglats av ansvarstagande och bred, blocköverskridande samsyn och därmed, i stort sett, eniga granskningsbetänkanden.

Du har haft många uppdrag i statliga utredningar och beredningar till exempel som ordförande i Försvarsberedningen, du har haft styrelseposter, författat skrifter och böcker och du är disputerad statsvetare. Avhandlingen döpte du intressant nog till "Kan vi lita på politikerna?".

När människor pratar om dig återkommer ofta samma positiva ord och omdömen: du är en hedersman med stor integritet, du har ett varmt och omtänksamt hjärta och du har en enastående social förmåga samt ett glatt humör.

Du var talman mellan 2002 och 2006 och var i den rollen mycket uppskattad, i alla läger och över partigränserna. Kanske finns det en nyckel till den uppskattningen på Wikipedia där det står: "Hans kombination av riksdagserfarenhet, statsrådstid, statsvetande och allmän fryntlighet ansågs perfekt för talmansuppdraget."

Björn, hur man än vill beskriva din personlighet och dina djupa kunskaper var du en förebild för mig när jag blev talman.

Tack för dina insatser i demokratins tjänst!

Välkommen fram för att ta emot en bukett!

***

Ärade ledamöter!

Jag vill också tacka gruppledarna och riksdagsstyrelsen för gott samarbete under dessa fyra år, samt förre förste vice talman Tobias Billström och andre vice talman Björn Söder, för fint samarbete.

Jag vill även rikta ett stort tack till Riksdagsförvaltningen för allt ert fina arbete och stöd till oss ledamöter under den här valperioden.

Dessutom vill jag tacka vår avgående riksdagsdirektör Kathrin Flossing för gott samarbete. Kathrin Flossing valdes till riksdagsdirektör den 4 oktober 2010 och kommer i höst att sluta sitt uppdrag. Jag uppskattar din förmåga att staka ut en rak kurs, din erfarenhet och dina kunskaper. Jag vet att jag också talar för de vice talmännen, gruppledarna, ledamöter och personal när jag tackar för ditt arbete för att utveckla verksamheten under tiden som riksdagsdirektör. Tack!

***

Talman Urban Ahlin tackar riksdagen för sin tid som talman.

Slutligen vill jag personligen och som talman tacka er alla för engagemang i debatter, politiken, samarbetet och samvaron under valperioden. Det är mitt djupt kända tack för dessa år tillsammans – först som kollegor i ledamotsuppdraget och sedan under den tid som jag har haft den väldigt stora äran att få vara talman. Det är ett unikt uppdrag, och det har varit väldigt spännande – kanske lite väl spännande ibland. När jag var nyvald var talet om extraval bland det första som skulle hanteras.Framför allt har det varit en fantastiskt lärorik tid. Som ledamot var jag van vid att prata, men som talman har jag ägnat mycket tid åt att lyssna. Jag har lyssnat och lärt av era debatter här i kammaren. Jag har lyssnat in vad de åtta riksdagspartierna tycker om arbetet i riksdagen. Jag har samrått med gruppledarna, och det har handlat om allt från regler för partiledardebatter och frågestunder till säkerhetsfrågor, lokalföreskrifter, aktuella debatter och ledamöternas villkor.

Det har varit en viktig sak för mig: Skillnaden mellan att som ledamot företräda sitt eget parti och att som talman företräda alla de 349 ledamöterna. Jag vill att ni ska veta att det har varit en förmån för mig att få företräda riksdagens åtta partier och 349 ledamöter. Jag har gjort mitt bästa, och mitt fokus har hela tiden varit på att ge er så bra möjligheter som det bara går för att ni ska kunna föra ut er politik på bästa möjliga sätt. Tack ska ni ha! Till sist vill jag önska er alla lycka till i valrörelsen!

***

Ålderspresident Krister Örnfjäder talar till talman Urban Ahlin

Det talade ordet gäller.

Herr talman!

 

 

Som kammarens ålderspresident vill jag å allas våra vägnar säga stort tack till dig för ditt tal och det tack du gett oss avgångna och avgående ledamöter idag. Nu är det dock jag som istället ska rikta några ord till dig.

Du valdes in i riksdagen 1994 och har med god marginal passerat 8 000 dagar som riksdagsledamot. Du har lett utrikesutskottet, och du har bland annat suttit i utrikesnämnden, krigsdelegationen, Natos parlamentariska församling, OSSE-delegationen och i parlamentariska utredningar.

Många gånger har vi sett dig i aktion i kammaren med talmansklubban eller i talarstolen som den drivne debattör du är. Engagerad och alltid påläst, alltid på hugget. Strategisk, strukturerad men också generös med kunskap och kontakter. Du har kanaliserat din energi till hårt politiskt arbete som ungdomspolitiker, riksdagsledamot, utskottsordförande, valarbetare, lojal partiföreträdare och aktiv talman.

I talmansrollen har du haft fokus på oss ledamöter och hur vi ska kunna forma och föra ut vår politik. Du har arbetat för att göra riksdagen till en aktuell politisk och demokratisk arena. Du har ändrat i debattregler och arbetsformer i kammaren för att sätta ledamoten i centrum. Jag tror att många instämmer med mig: Det känns att du har haft oss ledamöter för ögonen i ditt talmansuppdrag.

Dock arbetade du de första 20 riksdagsåren i utrikesutskottet, och det spelar nästan ingen roll om du rör dig i Washingtons kongresskorridorer, har möten i Moskva eller besöker en by i Mellanöstern – vart du än kommer känner folk dig. Det där har jag haft nytta av.

Jag måste göra en liten personlig dragning här. Som talmannen sa förut har jag haft förmånen att representera er ledamöter utanför Sveriges gränser. Och när man kommer ut har det hänt ett antal gånger, när jag har sagt var jag kommer ifrån, att det är många som känner dig, Urban. De känner dig som den person du är, som utskottsordförande och som talman. Nu får du ursäkta – men det är inte det jag har dragit de största vinsterna av.

När de frågar om jag känner dig säger jag: Ja, det är klart. Och sedan säger jag: Vi har spelat i samma fotbollslag. Och när man har sagt de orden försvinner alla barriärer. Samtalet blir helt annorlunda. Urban är och har varit en väldigt duktig fotbollsspelare. Det kändes alltså tryggt att ha dig vid sidan om, eller snarare bakom när du spelade centerhalv. Då visste man att det fanns en dirigent som talade om när man gjorde rätt och fel. Tack för det!

Dina resor håller högt tempo med fullmatade program. Du har varit aktiv i internationella tankesmedjor, lett möten i utrikesutskottet, och du har använt dina egenskaper och dina kontakter på olika sätt som när du bidrog till förhandlingar mellan USA och Vitryssland för frisläppandet av en politisk fånge. Du förhandlade också inför frisläppandet av två byggnadsarbetare från Falköping som fängslats i Iran. Ditt arbete för våra baltiska grannar och länderna i EU:s östra grannskap är väl känt och uppskattat i de länderna.

Som riksdagsledamot har du företrätt din valkrets med stort engagemang, och kopplingen mellan din valkrets och världen är viktig. Hur mycket du än engagerar dig i den internationella politiken förblir du alltid en arbetargrabb från Mariestad. Skaraborg har du alltid med dig, var än i världen du är.

Och vart du än tar vägen i världen framöver har du även riksdagen och din talmanstid med dig.

Herr talman, Urban!

Å Sveriges riksdags vägnar vill jag tacka dig varmt för dina insatser som riksdagsledamot och som talman i demokratins tjänst!

Välkommen att ta emot en medalj och en bukett!