Aktuellt

Ny nämnd för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

Publicerad: 18 juni 2018 klockan 10.05

Riksdagen har den 18 juni valt ordförande och ledamöter till Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner.

Nämnden har till uppgift att pröva frågor om övergångsrestriktioner för personer som är eller har varit statsråd eller statssekreterare och som avser att börja ett nytt uppdrag eller en ny anställning i annan än statlig verksamhet eller etablera näringsverksamhet.

Nämnden väljs av riksdagen och består av en ordförande samt fyra ledamöter. Nämnden börjar sin verksamhet den 1 juli 2018.

Ordförande

Anna Skarhed, justitiekansler

Övriga ledamöter

  • Thomas Rohlén, vice ordförande, kammarrättspresident
  • Sven-Erik Österberg, landshövding
  • Tanja Rasmusson, kommerseråd
  • Elisabet Fura, f.d. chefsjustitieombudsman

Dokument

Kontaktperson för media

Anders Norin, enhetschef ledamotsadministration, telefon 08-786 60 34, e-post anders.norin@riksdagen.se