Aktuellt

Riksdagen deltar i Almedalsveckan 2-5 juli

Publicerad: 12 juni 2018 klockan 09.33

Demokratin firar 100 år och riksdagen uppmärksammar detta med seminarier och en utställning under Almedalsveckan i Visby. I montern kan du följa med på en tidsresa från 1918 fram till idag, lära dig mer om dåtidens rösträttskämpar och samtala med dagens riksdagsledamöter om hur demokratin ska leva vidare i framtiden.

Sedan de stora rösträttsreformerna 1918-1922 har riksdagen varit en självklar arena för demokratins utveckling. I Almedalen finns riksdagen centralt på Hamnplan i Visby, måndag till torsdag den 2-5 juli. Riksdagsledamöter och Riksdagsförvaltningens medarbetare kommer att vara på plats för att dela tankar och idéer med dig om hur demokratin ska tas om hand och fortsätta utvecklas. Besökare kan bland annat ta selfies med dåtidens riksdagsledamöter, delta i frågesport, rösträttsspel och lägga demokratipussel.

Rösträttsreformen, sociala medier och demokratins villkor

Riksdagen arrangerar också fyra seminarier om aktuella demokratifrågor under veckan. En av programpunkterna bjuder på en historisk återblick till den omvälvande tiden runt förra sekelskiftet som ledde fram till allmän och lika rösträtt. De andra seminarierna tittar närmare på de utmaningar som demokratin står inför idag med ett förändrat medielandskap på sociala medier och på det jämställdhetsarbete som fortfarande förs nästan 100 år efter att de första kvinnorna kom in i riksdagen.

Riksdagens program i Almedalen

Riksdagen arrangerar fyra seminarier i montern på Hamnplan:

Programblad Sveriges riksdag Almedalen 2018(pdf, 247 kB)

Hitta till riksdagens aktiviteter

Riksdagens monter hittar du på Hamnplan 230 och den är öppen måndag den 2 juli till torsdag den 5 juli kl. 10.00–17.00. På Twitter finns riksdagens aktiviteter under hashtag #duochdemokrati.

Under veckan uppdateras informationen om riksdagens aktiviteter på riksdagen.se.

Riksdagen i Almedalen

För mer information

Kontakta Eva Östlund, kanslichef ledningsstaben, telefon 08-786 41 42, e-post eva.ostlund@riksdagen.se