Aktuellt

Riksdagsledamöter deltar i OSSE:s sommarmöte i Berlin

Publicerad: 5 juli 2018 klockan 10.58

Den 7-11 juli deltar svenska riksdagsledamöter i OSSE:s parlamentariska församlings session i Berlin, Tyskland. Temat för årets session är Implementering av OSSE:s åtaganden och parlamentens roll.

Den årliga sessionens möten och debatter kommer att behandla Berlindeklarationen. Deklarationen ska ge rekommendationer till regeringar, parlament och det internationella samfundet gällande säkerhet, ekonomi, miljö och mänskliga rättigheter. Sessionen samlar över 300 parlamentariker från 57 länder.

Riksdagens OSSE-delegation

Riksdagens delegation deltar med sex ledamöter. I anslutning till sessionen kommer den svenska delegationen att arrangera två seminarier. Margareta Cederfelt (M) leder ett seminarium söndagen den 8 juli på temat bekämpning av korruption för att bygga stabila demokratier. På tisdagen den 10 juli står Björn Söder (SD) värd för ett seminarium om digitalisering och val.

Kent Härstedt (S) kommer i egenskap av organisationens särskilda representant för Östeuropa att avlägga en rapport om Ukraina,

OSSE bildades 1991

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, är en sammanslutning för säkerhetspolitisk dialog och samverkan i Europa. Organisationen arbetar för att förebygga konflikter och skydda mänskliga rättigheter. OSSE:s parlamentariska församling bildades 1991 och består av parlamentariker från OSSE:s 57 medlemsländer.

Kontaktperson för media

Fredrik Svensson, senior internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon +46 73 09 664 67, e-post fredrik.svensson@riksdagen.se

Ledamöter