Aktuellt

Talmannen deltog i nordisk-baltiskt talmansmöte på Island

Publicerad: 19 juli 2018 klockan 15.33

Talman Urban Ahlin deltog i en nordisk-baltisk talmanskonferens i Reykjavik den 18-19 juli. De nordisk-baltiska talmännen var även med vid firandet av Islands 100 år som självständig nation.

De nordisk-baltiska talmännen vid talmanskonferensen på Island.

Talman Urban Ahlin tillsammans med sina talmanskollegor vid den nordisk-baltiska talmanskonferensen. Foto: Alltinget

På talmanskonferensens program stod bland annat frågor om regionala utmaningar i Arktis och i Östersjöområdet samt interparlamentariskt samarbete. Från Sverige deltog förutom talman Urban Ahlin även riksdagsdirektör Kathrin Flossing.

De nordisk-baltiska talmännen deltog också i det isländska hundraårsfirandet av självständigheten vid en ceremoni vid Thingvellirs nationalpark, platsen för det ursprungliga Alltinget.

Bakgrund

Talmanskonferensen hålls en gång om året och värdskapet roterar mellan de nordiska och baltiska länderna. Vanligtvis deltar det nationella parlamentets talman och parlamentets högsta förvaltningschef.