Aktuellt

Öppet seminarium om ny skattereform

Publicerad: 31 januari 2018 klockan 10.06

Den 1 februari höll skatteutskottet ett seminarium om skattereform 2.0 – ett globalt konkurrenskraftigt skattesystem för Sverige. Seminariet var öppet för allmänhet och media och sändes via webb-tv.

Tid: Klockan 9.30–15.30
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Program

Inledning
Per Åsling (C), skatteutskottets ordförande

Vad ska beskattas och av vem?
09.40 Peter Melz, professor i finansrätt, Stockholms universitet
09.50 Silje Aga Rogan, partner Advokatfirman Lund & Co.

Industrins utmaningar
10.00 Jesper Barenfeld, global skattechef Volvo
10.10 Mats Kinnvall, chefsekonom Skogsindustrierna

Fastighets- och boendebeskattning
10.20 Åsa Hansson docent i nationalekonomi, Lunds universitet
10.30 Ulla Werkell, skattejurist Fastighetsägarna
10.40 Arturo Arques, privatekonom Swedbank

10.50 Paus

Skattereform ur ett ägar- och tillväxtperspektiv
11.20 Rune Andersson grundare Mellby Gård AB m.m.

Grön skatteväxling
11.30 Runar Brännlund, professor i nationalekonomi, Umeå universitet
11.40 Markus Larsson, programchef Fores

Skattereform för arbetstagarna
11.50 Torbjörn Dalin, ekonom Kommunal
12.00 Karin Pilsäter, utredare TCO

12.10-13.10 Lunch

En framtida skatteadministration
13.10 Katrin Westling Palm, generaldirektör Skatteverket

Internationella trender inom OECD
13.20 David Bradbury, chef för OECD:s enhet för statistik och skattefrågor

Regeringens prioriteringar i en framtida skattereform
13.50 Leif Jakobsson, statssekreterare Regeringskansliet

Paneldiskussion
14.10 Skatteutskottets ledamöter diskuterar med talarna.

15.10 Avslutning
Jörgen Hellman (S) skatteutskottets vice ordförande

Webb-tv

Utfrågningen kan följas via riksdagens webb-tv.

Webb-tv: Öppet seminarium om skattereform 2.0

Kontaktperson för media

Mikael Pyka, föredragande skatteutskottet, telefon 08-786 57 78, e-post mikael.pyka@riksdagen.se