Aktuellt

Riksdagsledamöter aktiva vid Europarådsmöte i Strasbourg

Publicerad: 26 januari 2018 klockan 14.15

Den 22–26 januari höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, sin första session för året i Strasbourg. Tio riksdagsledamöter deltog under veckan, bland annat med inlägg i debatter om medborgarlön, konflikten Israel-Palestina och mänskliga rättigheter i Turkiet. Den svenska delegationens ordförande Jonas Gunnarsson (S) valdes till en av församlingens vice-ordförandeposter.

Vid mötets öppnande valde församlingen den italienska ledamoten Michele Nicoletti till ny ordförande för det kommande året. Den svenska delegationens ordförande Jonas Gunnarsson (S) valdes till en av församlingens tjugo vice-ordförandeposter och ledde därför debatten i kammaren vid flera tillfällen. Jonas Gunnarsson blev även vald till ordförande för PACE:s valobservation till presidentvalet i Montenegro den 15 april. Carina Ohlsson (S), medlem i social- och hälsoutskottet, valdes till vice ordförande för sitt utskott. Azadeh Rojhan Gustavsson (S), valdes till vice-ordförande för underutskottet för mänskliga rättigheter. Kerstin Lundgren (C), blev vald till ordförande för underutskottet för Mellanöstern.

Medverkade i flera debatter

Vid öppnandet tog församlingen också beslut om att hålla en aktualitetsdebatt om Turkiets militära intervention i Syrien och en brådskande debatt om Europarådets roll i den Israelisk-Palestinska fredsprocessen. I den debatten deltog Markus Wiechel (SD).

Parlamentarikerna debatterade en rad rapporter under veckan. Dessa handlade bland annat om skydd och främjade av regionala och minoritetsspråk i Europa, ledarskap i sport och fotboll, skyddet av barn i väpnade konflikter och Bosnien-Hercegovinas efterlevnad av Europakonventionen. Kerstin Lundgren (C) deltog i en debatt om den humanitära situationen i Ukraina och Boriana Åberg (M) var aktiv i en debatt om medborgarlön. Azadeh Rojhan Gustavsson (S) deltog i debatten om immunitet för internationella organisationer och rättigheter för deras anställda. Vid den avslutade fria debatten lyfte Eva-Lena Jansson (S) frågan om fängslandet av politiska motståndare i Turkiet samt situationen för människorättsorganisationer, aktivister och fria medier i landet.

Församlingen valde ny kommissionär för mänskliga rättigheter, Dunja Mijatovic från Bosnien-Herzegovina, som tillträder den 1 april för en sexårsperiod.

Danmark ny ordförande för Europarådet

En frågestund hölls med Europarådets generalsekreterare Torbjörn Jagland. Dessutom deltog Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen, utrikesminister Anders Samuelsen samt Danmarks kronprinsessa Mary vid sessionen. Detta med anledning av att Danmark tillträder som ordförande för Europarådet. Det danska ordförandeskapet kommer i synnerhet att prioritera frågan om behovet av reformer för det europeiska systemet för mänskliga rättigheter, lika möjligheter, rättigheter för funktionshindrade och funktionsnedsatta, att involvera ungdomar i demokrati samt kampen mot tortyr.

Dokument

Kontaktperson för media

Petra Sjöström, senior internationell rådgivare, Riksdagens internationella kansli, telefon 072-716 59 25, e-post petra.sjostrom@riksdagen.se.

Ledamöter

Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling: