Aktuellt

Regeringen bör arbeta för att motverka antisemitism

Publicerad: 25 januari 2018 klockan 11.43

Konstitutionsutskottet anser att det är viktigt att fortsätta arbeta för att motverka och sprida kunskap om antisemitism. Ett enigt utskott föreslår därför att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, om detta till regeringen.

Hatbrott, fördomar och diskriminering är samhällsproblem som drabbar många. En av de grupper som genom historien har utsatts för fördomar, fientlighet och förföljelse är den judiska befolkningen. Antisemitiska föreställningar är också ett samhällshot i dag, i Sverige. Konstitutionsutskottet föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att fortsätta arbetet mot antisemitism.

Insatser på tre områden

Konstitutionsutskottet vill att regeringen

  • fortsätter arbeta för att sprida kunskap om antisemitism och förföljelsen av judar genom historien och att detta arbete bedrivs så att kunskapen når alla delar av den svenska befolkningen
  • följer upp säkerhetsläget och utvärderar de insatser som har gjorts för att förbättra säkerheten vid judiska synagogor och andra institutioner samt judiska evenemang och mötesplatser
  • lägger upp arbetet mot antisemitism och för judisk säkerhet i dialog med judiska organisationer och företrädare.

Konstitutionsutskottets förslag till tillkännagivande kommer från en motion av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Utskottets ställningstagande gjordes när utskottet behandlade motioner om minoritetsfrågor från den allmänna motionstiden 2017. Utskottet sa nej till övriga motioner, bland annat med hänvisning till att insatser redan gjorts eller att arbete pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Kontaktperson för media

Johan Davidsson, föredragande konstitutionsutskottet, telefon 08-786 56 25, e-post johan.davidsson@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Onsdagen den 31 januari.

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU32 Minoritetsfrågor (publiceras 26 januari)