Aktuellt

Ungdomens riksdag med gymnasieelever från hela landet

Publicerad: 29 januari 2018 klockan 06.21

Den 29 januari var det Ungdomens riksdag i Riksdagshuset. Genom att skriva motioner, arbeta i utskott och debattera i kammaren fick gymnasieelever från hela landet uppleva hur det är att vara riksdagsledamot för en dag.

Ungdomar sitter runt ett stort ovalt bord i ett utskottsrum

Spännande diskussioner i sjätte demokratiutskottet under Ungdomens riksdag 2018. Foto: Anders Löwdin

07.45 Riksdagen gör sig redo att välkomna 349 ungdomsdelegater i 2018 års Ungdomens riksdag. Dörrarna till Riksplan öppnas, nu börjar snart äventyret. En förväntansfull stämning ligger i luften. Eleverna har i månader förberett sig för dagen i Riksdagshuset. På temat demokrati har delegaterna skrivit motioner och debattinlägg som i dag ska behandlas av Ungdomens riksdag.

08.00 De tre första eleverna anländer till Riksdagshuset och tar trappan upp mot kammaren. De följs av allt fler som den 29 januari är ledamöter för en dag. Ungdomens riksdag hölls första gången 1998 och i år är det tionde gången som gymnasieelever från hela landet får pröva på uppdraget som ledamöter i Sveriges riksdag. Eleverna kommer från hela landet och i 2018 års Ungdomens riksdag har 59 skolor representanter på plats.

8.30 Eleverna samlas i foajén utanför kammaren. Dagen till ära serveras det smoothies, många elever har haft en tidig morgon. Många passar på att fotografera sig innan talmannen ska öppna Ungdomens riksdag. Flera ögnar igenom sina motioner som senare på förmiddagen ska behandlas i 21 tillfälliga utskott. Varje utskott kommer att ledas av en ordinarie riksdagsledamot. Till sin hjälp har ledamoten en föredragande från Riksdagsförvaltningen.

9.10 Delegaterna hittar sina platser i kammaren. I dag får de riktiga ledamöterna finna sig att deras platser intas av ungdomarna. Ett naturligt sorl infinner sig när delegaterna samtalar om dagens uppgifter och utmaningar. En spännande dag väntar.

9.25 Kammarsekreteraren berättar att snart kommer talman Urban Ahlin som är värd för evenemanget.

9.30 "Ärande ledamöter i Ungdomens riksdag!" Talmannen hälsar delegaterna välkomna till Ungdomens riksdag. En stor dag väntar. Talmannen uppmanar delegaterna att ställa repliker. "Ni kommer att möta riksdagen och vi kommer att möta er". Under dagen finns partiernas ungdomsförbund på plats för att diskutera med eleverna. Passa på att möta ungdomsförbunden, tipsar talmannen.

9.35 Delegaterna får prova voteringsknapparna. Talmannen ställer tre frågor som ungdomarna ska ta ställning till. Vill du påverka hur Sverige ska se ut i framtiden? Tycker du att det behövs flera ungdomar i politiken? Hur många av er är redan aktiva i ett ungdomsförbund?

10.00 Utskottsmötena startar. Nu ska eleverna debattera sina motioner. Vilka kommer Ungdomens riksdag att säga ja till och vilka kommer att avslås? Debatterna i utskotten handlar mycket om hur fler människor ska bli engagerade och delaktiga i samhällsutvecklingen. Hur ser vi till att fler är med och formar framtiden? Eleverna har inspirerats av 2014 års Demokratiutredning. I det sjätte demokratiutskottet pratar delegaterna om ett kommunalt demokraticentrum som på ett partipolitiskt neutralt sätt ska informera om demokrati. 

10.50 Det första utbildningsutskottet har fem motioner som ska behandlas. Politik som ämne i skolan och skolval i alla högstadie- och gymnasieskolor är två av motionerna.

11.30 En välbehövlig lunchpaus i Sammanbindningsbanan. Efter intensiva diskussioner i utskotten står kikärtsgryta på menyn. I lokalen hörs det hur eleverna pratar om hur det gick på mötena i utskotten. Bra med en nyttig lunch, var ett av omdömena till kikärtsgrytan. Riksdagsledamöter och tjänstemän fanns på plats under lunchen för att prata med ungdomsdelegaterna. 

12.45 Talman Urban Ahlin inleder debatten i kammaren med ett klubbslag. Ämnet för debatten är yttrandefrihet, delaktighet och engagemang. Först ut på talarlista är Angelica Öhrström som representerar Åbyskolan i Klippan. Hon är en av de 89 ungdomar som står på dagens talarlista. På åhörarläktaren finns delegaternas klasskamrater på plats för att följa debatten. Många perspektiv tas upp i debatten. En talare kräver fler folkomröstningar, delegaten anser att det här är en åtgärd som fördjupar demokratin genom att göra medborgarna mer delaktiga. Olika förslag om hur näthat kan stoppas presenteras av flera delegater. Demonstrationsrätten är också ett ämne som ett antal talare uppmärksammar i sina anföranden. Ska den begränsas eller inte? Ja, hävdar vissa talare, medan andra anser att det är fel väg att gå. Ska politik vara ett ämne i skolan? Ja, hävdar en talare som anser att en sådan kurs skulle öka ungdomars engagemang och politiska intresse. Yttrandefrihet i sociala medier är en fråga som engagerar många delegater. Många åsikter stöts och blöts i debatten. Flera riksdagsledamöter finns på plats för att följa debatten.

15.00 Precis som de riktiga ledamöterna ska ungdomsdelegaterna ställa frågor till ministrar. Från regeringens sida medverkar finansminister Magdalena Andersson (S), samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S), försvarsminister Peter Hultqvist (S) och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP). Till frågestunden har 53 elever anmält att de ville ställa en fråga. Moa Grek Sundberg, Skola Eksjö Gymnasium, är först ut i frågestunden. Hon undrar hur nyanlända ska komma i arbete. Finansministern berättar hur regeringen arbetar med frågan. Försvarsministern får frågor kring ett eventuellt svenskt medlemskap i Nato. Sverige ska inte söka något medlemskap i Nato, meddelar Peter Hultqvist.

Psykisk ohälsa hos ungdomar, framtidens energiförsörjning och kulturlivet på landsbygden är andra ämnen som ungdomsdelegaterna tar upp. Ska rösträttsåldern sänkas? Demokratiministern svarar att det i dagsläget inte finns någon majoritet i riksdagen för sänkt rösträttsålder: Däremot finns det, enligt Alice Bah Kuhnke, partier som vill sänka rösträttsåldern från 18 till 16 år. Flera frågor handlar om kvinnors situation, till exempel i arbetslivet. När frågestunden var slut hade 32 delegater ställt sina frågor.

16.00 Innan Ungdomens riksdag 2018 avslutas får eleverna återigen testa voteringsknapparna. Talmannen frågar om Ungdomens riksdag ökar intresset för politik hos ungdomar. Alla väntar med spänning på resultatet, 320 av delegaterna trycker på ja-knappen.