Aktuellt

Regeringen bör se över lagen om utlänningskontroll

Publicerad: 8 februari 2018 klockan 08.23

Uppdaterad: 9 februari 2018 klockan 15.15

Regeringen bör se över om lagen om särskild utlänningskontroll bör ändras för att kunna tillämpas i fler fall än i dag. Det anser justitieutskottet, som vill att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att se över lagen.

I dag gäller lagen om särskild utlänningskontroll befarat terroristbrott. Justitieutskottet anser att den lagstiftning som finns i dag är viktig i arbetet för att bekämpa terrorism, men att lagen är svår att omsätta i praktiken. Därför menar utskottet att det finns anledning att se över om lagen kan omfatta fler brott än terroristbrott. Regeringen har meddelat att lagen ska ses över, men det arbetet har inte påbörjats och det finns därför ingen information om vilka delar som ska ses över.

Möjligheten att hålla en person i förvar bör öka

En utländsk person som befinner sig i Sverige kan utvisas om det behövs med hänsyn till rikets säkerhet eller om det finns risk att personen kommer att begå eller medverka till terroristbrott. Innan personen kan utvisas får hen under vissa förutsättningar tas i förvar i Sverige i upp till tolv månader. Enligt utskottet kan det finnas situationer då en person behöver hållas i förvar under en längre tid än tolv månader. Därför borde regeringen även se över hur länge en person som ska utvisas med stöd av lagen om särskild utlänningskontroll kan sitta i förvar.

Förslaget om tillkännagivande kommer från en motion från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. 

Reservationer mot förslaget

Vänsterpartiet säger nej till utskottets förslag om att lagen ska ses över. De ser ingen anledning att se över lagen och säger därför nej till tillkännagivandet, i en reservation.

Sverigedemokraterna och en ledamot utan partibeteckning står bakom utskottets förslag om en översyn av lagen, men reserverar sig mot utskottets förslag om att deras motioner ska avslås. De tycker att riksdagen ska säga ja till deras motioner om en ytterligare skärpning av lagen.

Kontaktperson för media

Lena Lindbäck, föredragande justitieutskottet, telefon 08-786 55 41, e-post lena.lindback@riksdagen.se   

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 15 februari. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets bestänkande 2017/18:JuU11 2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
(publiceras 9 februari)