Aktuellt

Öppen konferens om informationsutbyte i EU-frågor

Publicerad: 28 februari 2018 klockan 09.21

Den 2 mars hålls en IPEX-konferens i riksdagens förstakammarsal. Talman Urban Ahlin öppnar konferensen som också gästas av ledamöter från Luxemburgs parlament och Europaparlamentet. IPEX är en webbplattform som syftar till ett ökat informationsutbyte mellan parlament i EU-frågor. Konferensen är öppen för media och kan följas direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Tid: Klockan 8.30-10.45
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

IPEX står för Interparliamentary EU Information Exchange och är en öppen webbplats och ett nätverk. Syftet med IPEX är att underlätta informationsutbytet mellan de nationella parlamenten. På webbplatsen laddar riksdagen och de andra parlamenten upp information om hur de behandlar olika EU-förslag och dokument. Alla nationella parlament utser en tjänsteman med uppdrag att fungera som nationell IPEX-korrespondent.

Syftet med konferensen är att diskutera hur IPEX kan bli ett bättre verktyg för informationsutbyte när det gäller bland annat subsidaritetsprövningar. En subsidaritetsprövning innebär att medlemsländer i EU granskar förslag från EU-kommissionen i ett tidigt skede utifrån subsidaritetsprincipen, det vill säga principen om att beslut i EU ska fattas så nära medborgarna som det effektivt är möjligt.

I konferensen deltar ett 70-tal tjänstemän från de nationella parlamenten i EU och från Europaparlamentet. Konferensen hålls på engelska.

Program

8.30 Inledning
Talman Urban Ahlin

8.45 IPEX roll i det interparlamentariska samarbetet

  • Tuula Zetterman, Sveriges riksdag
  • Calin-Mihai Racoti, informationsansvarig för IPEX

9.15 Intervjuer med användare av IPEX

  • Külli Kapper, Estlands parlament
  • Petra Ďurinová, Slovakiens parlament
  • Carmen Sánchez-Abarca Gornals, Spaniens parlament

Moderator är Mongin Forrest, Danmarks parlament.

09.45 Nyttan med IPEX - anföranden av:

  • Marc Angel, ordförande i utskottet för utrikes- och EU-frågor, försvar, samarbete och migration, Luxemburgs parlament
  • Jasenko Selimovic, ledamot i Europaparlamentet

Moderator är Mongin Forrest, Danmarks parlament.

Webb-tv

Konferensen går att följa via riksdagens webb-tv.

Kontaktperson för media

Tuula Zetterman, tillförordnad sekretariatschef på EU-samordningen, telefon 08-786 40 64, e-post tuula.zetterman@riksdagen.se.

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se.