Aktuellt

Öppet sammanträde i EU-nämnden inför EU-toppmöte

Publicerad: 20 februari 2018 klockan 09.55

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde onsdagen den 21 februari. Vid mötet informerar statssekreterare Hans Dahlgren EU-nämnden inför det informella mötet mellan EU:s stats- och regeringschefer den 23 februari.

Tid: Onsdagen den 21 februari klockan 08.00
Plats: Skandiasalen, ingång från Västerlånggatan 1

Stats- och regeringscheferna ska diskutera institutionella frågor

Statssekreterare Hans Dahlgren informerar EU-nämnden inför det informella mötet mellan EU:s stats- och regeringschefer den 23 februari. Mötet sker inom ramen för den så kallade ledaragendan och kommer att behandla institutionella frågor. En första diskussion om den kommande långtidsbudgeten kommer också att hållas.

EU-nämndens sammanträde är öppet för allmänhet och media.

Efter stats-och regeringschefernas möte kommer statsminister Stefan Löfven (S) tillbaka till riksdagen för att berätta om vad som sades vid mötet. Återrapporteringen sker den 1 mars i riksdagens kammare.

Webb-tv

EU-nämndens sammanträde, liksom återrapporteringen, kan följas via riksdagens webb-tv.

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se.

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se.