Aktuellt

Utvecklingen av avancerad vattenrening bör underlättas

Publicerad: 15 februari 2018 klockan 11.01

Regeringen bör arbeta för att underlätta utvecklingen av avancerad vattenrening. Det anser miljö- och jordbruksutskottet som vill att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att arbeta för det.

I dag är det svårt för de flesta avloppsreningsverk att bryta ned rester av läkemedel och andra oönskade ämnen. Det kan leda en skadlig påverkan på miljön och det är därför viktigt att vidta åtgärder för att hindra att läkemedel sprids i naturen. 

Det krävs investeringar i vattenrening

För att kunna uppnå det krävs det investeringar i avancerad vattenrening och det pågår i dag arbete med att utveckla ny teknik för att rena avloppsvatten. Utskottet tycker att det är viktigt att fortsätta arbetet för att underlätta utvecklingen av avancerad vattenrening och föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att göra det.

Utskottet föreslår också att riksdagen uppmanar regeringen att låta utreda frågan om att installera avancerad vattenrening vid reningsverk.

Förslaget om tillkännagivande kommer från motioner från allmänna motionstiden från Moderaterna och Centerpartiet. Inget parti har sagt nej till förslaget.

Kontaktperson för media

Anna-Lena Kileus, föredragande miljö- och jordbruksutskottet, telefon 08-786 43 29, e-post anna-lena.kileus@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 1 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottet

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 2017/18:MJU11 Vattenvård
(publiceras 22 februari)