Aktuellt

Regeringen borde göra insatser för att motverka ungdomsbrottslighet

Publicerad: 15 februari 2018 klockan 13.59

Informationsutbytet mellan socialtjänst och polis borde förenklas, fler brottsmisstänkta barn under 15 år borde drogtestas och fler unga borde dömas till ungdomstjänst. Det anser justitieutskottet som vill att riksdagen, genom sex tillkännagivanden, uppmanar regeringen att återkomma med förslag och insatser för att motverka ungdomsbrottsligheten.

En viktig brottsförebyggande insats mot ungdomsbrottslighet är enligt justitieutskottet ett väl fungerande samarbete mellan socialtjänst och polis. 2013 ändrades reglerna så att socialtjänsten och polisen, utan att hindras av sekretess, i vissa fall kan dela information om personer som inte fyllt 21 år. Men det finns tecken på att informationsutbytet fortfarande förhindras av sekretessregler. Utskottet anser därför att regeringen bör se över 2013 års lagändring, och vilken effekt den haft. Ett enigt utskott föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande om det här till regeringen.

Drogtester för barn under 15 år

Justitieutskottet anser också att fler barn under 15 år bör drogtestas vid misstanke om narkotikabrott, för att de i ett tidigare skede av missbruket ska kunna fångas upp av samhället. För att säkerställa att testerna kan genomföras i tillräcklig omfattning anser utskottet att regeringen bör utvärdera reglerna för drogtester av barn. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande om det här till regeringen.

Ungdomstjänst för fler

För att unga ska förstå att brottsliga gärningar får konsekvenser anser justitieutskottet att fler unga än idag borde dömas till ungdomstjänst. Utskottet vill att regeringen inför en möjlighet för åklagare att genom ett så kallat strafföreläggande besluta om kortare ungdomstjänst för mindre allvarliga brott. Vid ett strafföreläggande, då den misstänkte erkänt brottet, genomförs ingen rättegång. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande om det här till regeringen.

Snabbare brottshandläggning och fler former av straff

För att motverka utvecklingen med en ökad gängkriminalitet med brott som begås av unga vill justitieutskottet att regeringen ser över vilka åtgärder som krävs för att fler brott som begås av personer under 15 år ska utredas. Utskottet vill också att regeringen kommer med förslag på åtgärder för en snabbare lagföring vid ungdomsbrottslighet och att regeringen kommer med förslag på fler former av straff för unga som är skyldiga till brott. Ett enigt utskott föreslår att riksdagen riktar tre tillkännagivande om det här till regeringen.

Reservationer mot förslaget

Vänsterpartiet reserverar sig mot förslagen om tillkännagivanden om drogtester av barn under 15 år och strafföreläggande om ungdomstjänst.

Kontaktperson för media

Thomas Lindstam, kanslichef justitieutskottet, telefon 08-786 51 27, e-post thomas.lindstam@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut meddelas senare. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU18 Unga lagöverträdare