Aktuellt

Patientsäkerheten bör säkerställas i samband med ny beslutsprocess

Publicerad: 15 februari 2018 klockan 09.52

Patientsäkerheten när det gäller akutsjukvården vid regionsjukhusen bör säkerställas i samband med att det införs en ny beslutsprocess för den nationella högspecialiserade vården. Det tycker socialutskottet som vill att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att utse en myndighet som ska arbeta med det.

Idag är den högspecialiserade vården koncentrerad på nationell nivå genom systemet för rikssjukvård och genom regionala cancercentrum i samverkan. Regeringen har lämnat ett förslag till en ny beslutsprocess för den nationella högspecialiserade vården som ersätter dagens modell. Förslaget innebär att all högspecialiserad vård ska organiseras från nationell nivå i ett samlat system. De olika områdena inom den högspecialiserade vården kommer att fördelas mellan de olika regionsjukhusen.

Utskottet välkomnar förslaget, men det finns en oro för vilka konsekvenser det kommer att få för bland annat akutsjukvården på mindre regionsjukhus. Därför föreslår utskottet att riksdagen uppmanar regeringen att utse en myndighet som ska få i uppdrag att säkerställa patientsäkerheten när det gäller akutsjukvård i alla regioner.

Regeringen borde följa upp beslutsprocessen

Utskottet anser också att regeringen regelbundet borde följa upp hur den nya beslutsprocessen för den nationella högspecialiserade vården fungerar. Därmed föreslår utskottet att riksdagen riktar ännu ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Förslaget om det första tillkännagivandet kommer från en motion från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Förslaget om det andra tillkännagivandet kommer från två motioner från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna och från Vänsterpartiet. Det finns inga reservationer mot tillkännagivandet.

Kontaktperson för media

Kirsten Dieden, föredragande socialutskottet, telefon 08-786 57 48 , e-post kirsten.dieden@riksdagen.se 

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt 8 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU18 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården
(publiceras 5 mars)