Aktuellt

Ja till ändrade regler för personlig assistans

Publicerad: 15 februari 2018 klockan 14.45

Regeringen föreslår att reglerna för personlig assistans ändras. Bland annat ska den så kallade tvåårsomprövningen tas bort. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. M, SD, C, V, L och KD håller med om regeringens förslag men har också vissa ytterligare förslag.

Regeringen föreslår lagändringar som innebär att reglerna för personlig assistans ändras. Enligt förslaget ska tvåårsomprövningen av rätten till assistansersättning tas bort. Försäkringskassan ska bara ompröva rätten till ersättning om den har minskat på grund av att den som har personlig assistans har fått väsentligt ändrade förhållanden.

Assistans i väntan på att hjälp behövs

En assistent bör kunna finnas till hands för den som har assistans i väntan på att hjälp behövs. Därför ska personlig assistans kunna beviljas för

  • väntetid, det vill säga tid när en assistent behöver vara tillgänglig i väntan på att den som har assistans behöver hjälp
  • beredskap, det vill säga tid när en assistent behöver finnas till förfogande på annan plats i väntan på att den som har assistans behöver hjälp
  • tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför hemmet på grund av att hjälp kan behövas.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De ändrade reglerna ska börja gälla den 1 april 2018.

Reservationer

M, SD, C, V, L och KD håller med om regeringens förslag men har också vissa ytterligare förslag om den framtida utformningen av reglerna för personlig assistans.

SD, C, V, L och KD anser att regeringen bör ge den pågående assistansutredningen i uppdrag att se över hur tvåårsomprövningarna kan förändras.

KD påpekar att de som har personlig assistans från kommunerna inte påverkas av stoppet för tvåårsomprövningarna och vill därför att regeringen återkommer med förslag som innebär att samtliga medborgare omfattas av samma rättsläge.

V anser att bedömningen av vem som har rätt till assistans har blivit för snäv. Därför bör regeringen återkomma med förslag som innebär att grundintentionen med LSS följs.

SD, C, L och KD påpekar att personer som behöver hjälp med avancerad vård i hemmet hänvisas till sjukvården. Regeringen bör, enligt partierna, återkomma med förslag om att assistans ska kunna beviljas för hjälp med egenvård eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den som har rätt till assistans.

M anser att fusk och missbruk undergräver systemet och att en bättre tillsyn behövs. Regeringen bör därför se över tillsynen och uppföljningen av reglerna för personlig assistans, anser partiet.

Kontaktperson för media

Johanna Lithman Sola, föredragande socialutskottet, telefon 08-786 48 70, e-post johanna.lithman.sola@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Onsdagen den 28 februari.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU17 Vissa förslag om personlig assistans (publiceras 23 februari)