Aktuellt

Finansutskottet vill öka mångfalden av aktörer inom välfärden

Publicerad: 13 februari 2018 klockan 09.17

Det bör finnas en mångfald av aktörer som arbetar inom välfärden. Det tycker finansutskottet och föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen, i ett tillkännagivande, att snarast återkomma med förslag på hur mångfalden inom välfärdssektorn ska öka. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

I mars 2016 och i februari 2017 riktade riksdagen tillkännagivanden till regeringen om att återkomma med förslag på åtgärder när det gäller valfrihet, mångfald och kvalitet inom skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Finansutskottet konstaterar att regeringen ännu inte återkommit till riksdagen i den här frågan. Därför vill utskottet återigen framhålla vikten av en mångfald av aktörer inom välfärdssektorn.

I dag utförs en sjundedel av välfärdstjänsterna av privata aktörer. Utskottet anser att det ger en mångfald som bidrar till ökad kvalitet och att resurserna används bättre. Därför måste skola, vård och omsorg även i fortsättningen kunna erbjuda olika typer av lösningar som är anpassade till att arbetslivet och vardagen förändras och att vi lever allt längre.

Välfärdsverksamhet ska bedrivas med tydliga kriterier

Valfrihet och mångfald inom välfärden kräver tydliga regler och uppföljning för att kvaliteten i verksamheten ska kunna garanteras. Utskottet vill att regeringen ska verka för att all verksamhet bedrivs med kloka beslut, tydliga kriterier för vad som ska gälla och kontinuerlig uppföljning. Verksamheter som arbetar klokt med skattemedel ska inte förbjudas. Därför anser utskottet att regeringen snarast ska återkomma till riksdagen med förslag på hur man tänker arbeta för att öka mångfalden inom välfärdssektorn.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2017 om kommunala frågor. Bakom förslaget till tillkännagivande står ett motionsförslag av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Regeringspartierna och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag till tillkännagivande.

Kontaktperson för media

Ann-Charlott Tunved, föredragande finansutskottet, telefon 08-786 63 48, e-post ann-charlott.tunved@riksdagen.se 

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 1 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU26 Kommunala frågor (publiceras den 14 februari)